Het afvaluitvoeringsplan geeft uitvoering aan het in 2019 vastgestelde afvalbeleidsplan 2020. Met dit plan nemen de kosten iets toe, wordt milieuwinst behaald, wordt hogere service richting de inwoners geboden en zetten de gemeente en haar ondernemers stappen richting een circulaire economie in 2050. 

Een paar feiten op een rij

 • Een inwoner uit Deurne biedt in 2019 gemiddeld 314 kilo afval per jaar aan: 
  • waarvan 86 kilo restafval (wat niet herbruikbaar is en wordt verbrand)
  • waarvan 228 kilo gescheiden afval (wat herbruikbaar of recyclebaar is).
 • In het restafval zitten nog veel voedselresten (bijna 40% van het restafval bestaat hieruit), Plasticverpakkingen Metalenverpakkingen en drankenkartons (PMD) (bijna 10%) en incontinentiematerialen (10%).
 • Een inwoner uit Deurne biedt ca. 75% van zijn afval goed gescheiden aan. De gescheiden stromen worden nauwelijks vervuild met restafval.
 • Een inwoner uit Deurne betaalt gemiddeld per jaar € 150 aan afvalstoffenheffing.

Gemeente Deurne

 • ligt landelijk
 • heeft vijf kernen
 • heeft ca. 32.400 inwoners
 • kent bijna 14.000 huishoudens voor de afvalinzameling
 • kent ruim 10% gestapelde bouw