Met de maatregelen in dit plan streeft Deurne de VANG doelstellingen na. De afkorting VANG staat voor Van Afval Naar Grondstof. Landelijk streven we met deze VANG doelstellingen naar een circulaire economie in 2050.

Wat is het geraamde effect op de hoeveelheid restafval en mate van afvalscheiding?

Restafval bestaat dan niet meer, producten kunnen worden hergebruikt of 100% gerecycled. Als tussenstap streven we nu naar een flinke verdere reductie van het restafval, van gemiddeld 86 kilo restafval per inwoner per jaar streven we 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025 na.

Wat is het geraamde effect op de service?

De service voor inwoners gaat erop vooruit. Voor te scheiden afvalstromen komen er meer voorzieningen en mogelijkheden. Door meer stromen te scheiden zal er minder restafval komen en kunnen we toe met een kleine restafvalcontainer in de tuin. Voor sommige huishoudens die nu nog gebruik maken van de 240 liter container (ca. 17% van de huishoudens) zal het wel even wennen zijn om minder capaciteit te krijgen voor hun restafval. De keuze is aan henzelf; gaan ze voor een 140 liter, of kiezen ze voor een 80 liter container? Deze maatregel zet mede aan tot het gewenste denken.

Wat is het geraamde effect op de kosten?

Het doorvoeren van de maatregelen als hiervoor genoemd zorgen voor extra jaarlijkse kosten per huishouden geraamd op een bandbreedte van 15,00 tot 20,00 euro per jaar (evenredig te verdelen over één- en meerpersoonshuishoudens). Deze kosten staan los van eventuele andere niet genoemde maatregelen die ingevoerd kunnen worden en externe ontwikkelingen zoals veranderende inzamel- of verwerkingskosten. 

Circulaire economie in 2050

  • restafval bestaat dan niet meer
  • producten kunnen worden hergebruikt
  • 100% gerecycled