We gaan naar een circulaire economie in 2050. Een economie waar geen ruimte meer is voor restafval. De grijze container en restafvalzak zijn dan overbodig.

In de komende periode 2022-2025 gaan we naar

  • Minder aanbod van afval door actief in te zetten op het voorkomen van afval bij inwoners.
  • Minder restafval. We gaan richting de 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025.
  • Een verdere verbetering van de afvalscheiding. Op die manier wordt hergebruik en recycling van grondstoffen nog meer mogelijk.
  • Zuivere grondstofstromen (dus geen vervuiling met restafval)
  • Een goede balans tussen service, milieuprestatie en kosten (de afvaldriehoek).
  • Het behouden van een goede samenwerking met Blink en de regiogemeenten en deze verstevigen door aansluiting te zoeken bij elkaars ideeën en initiatieven welke afvalpreventie en scheiding in de regio stimuleren. 

Draagvlak bij inwoners

In november 2020 zijn twee digitale bewonersavonden gehouden over afval. De wensen en suggesties die inwoners hebben aangegeven zijn getoetst op de afvaldriehoek alsook getoetst bij Blink op uitvoerbaarheid en zijn waar mogelijk opgenomen als maatregel in dit uitvoeringsplan.