Wat gaan we in Deurne doen met de verschillende afvalsoorten.

Beter scheiden van GFTE-afval

GFTE staat voor Groente, Fruit, Tuinafval, Etensresten.

 • Het Diftartarief op GFTE-afval wordt verlaagd om het gescheiden houden van het restafval en het aanbod van etensresten te stimuleren. Door een klein tarief te blijven hanteren wordt voorkomen dat inwoners vrijwel lege containers aanbieden.
 • Het wordt voor een inwoner mogelijk een kleinere GFTE-container aan huis te krijgen (80 liter in plaats van een 140 liter of een 240 liter container).
 • Gescheiden inzameling bij hoogbouw wordt mogelijk gemaakt (een brengvoorziening).
 • Gescheiden inzameling bij huishoudens in het buitengebied (een minicontainer) wordt doorgevoerd. Inzameling in het buitengebied is op afroep.
 • Het beter scheiden van voedselresten in de keuken wordt door Blink regionaal opgepakt. Een proefvoorstel hiervoor is in de maak. Het verstrekken van biobakjes aan de bewoners die dit wensen en extra informatievoorziening zitten in dit proefvoorstel. 
 • De aparte inzameling van bladafval via bladkorven blijft in het seizoen.

Beter scheiden PMD-afval

PMD staan voor Plasticverpakkingen, Metalenverpakkingen, Drankenkartons.

 • Er verandert niets voor inwoners.
 • De inzameling blijft met PMD-zakken en de inzameling blijft vooralsnog één keer per twee weken.

Beter scheiden textiel

Vanaf 2023 zijn de producenten verantwoordelijk voor de inzameling, verwerking en recycling van textiel (Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid door veranderende wetgeving). Hoe de inzamelwijze er vanaf dat moment uit komt te zien is landelijk nog niet duidelijk. We volgen deze ontwikkeling. De communicatie van de gemeente zal dan gericht zijn op deze verandering.

Beter scheiden incontinentiemateriaal, inclusief wegwerpluiers

Het wordt mogelijk voor inwoners om incontinentiematerialen en wegwerpluiers gescheiden van het restafval aan te bieden. Er komen brengvoorzieningen. In samenwerking met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en verzorgingstehuizen willen we de brengvoorzieningen voornamelijk plaatsen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en verzorgingstehuizen.

Beter scheiden grof afval

 • Te scheiden grof afval kan als vanouds worden gebracht naar de milieustraat. Blink is los van dit uitvoeringsplan bezig met een rapport hoe zij de milieustraten in de regio wil verbeteren in gebruik voor inwoners alsook voor eigen beheer. Dat rapport wordt in 2022 verwacht.
 • In Deurne wordt vier keer per jaar (voor- en najaar) een snoeiroute geïntroduceerd. Dit om ervoor te zorgen dat minder grof tuinafval in de groene GFTE-container belandt. De verwerkingstarieven voor GFTE zijn namelijk hoger dan voor grof tuinafval. Inwoners kunnen hun snoeiafval gebundeld aan de straat gratis aanbieden, zonder afspraak te maken.
 • Als proef rijdt sinds 2021 een GRIP-wagen (GRondstoffen Inlever Punt) van Blink in de gemeente met daarin een afvalcoach. Bij de GRIP-wagen kunnen inwoners op gezette tijden en op vaste locaties gratis klein grof afval aanbieden wat anders al snel in de restafvalbak belandt. Bij de afvalcoach kan de inwoner terecht voor afvalvragen. De maximum hoeveelheid per keer is een volle boodschappentas. De proef wordt omgezet naar een vaste route als de inzet (regionaal) rendabel is.

Verminderen van restafval

 • De grote 240 liter container aan huis vervalt. Inwoners kunnen kiezen voor een container van 80 liter of van 140 liter De ledigingsmogelijkheid is één keer per vier weken, ook in de zomermaanden juli en augustus (dat is nu nog één keer per twee weken).
 • Toekomstige hoogbouw-/centrumlocaties waar eigen ruimte minimaal is voor een eigen minicontainer of waar helemaal geen ruimte is voor een minicontainer, worden aangesloten op een ondergrondse verzamelcontainer. Huishoudens van de laagbouw in de omgeving van deze verzamelcontainer kunnen hier naar wens op worden aangesloten.
 • De mogelijkheid om restafval op de milieustraat aan te bieden (in geval de minicontainer overloopt) blijft bestaan.
 • Diftar op restafval blijft.
 • Inwoners die chronisch ziek zijn bieden meer restafval aan zonder dat zij hier iets aan kunnen doen. Denk aan incontinentiematerialen, stomazakken en dialysematerialen. De gemeente wil hier extra aandacht voor. Deze inwoners kunnen hun medisch restafval in de restafvalcontainer blijven doen (dialysematerialen, stomazakken, incontinentiematerialen). Zij krijgen hiervoor een vaste jaarlijkse tegemoetkomende vergoeding. Het medisch afval kunnen zij ook, zoals nu ook al het geval is, gratis inleveren op de milieustraat. De incontinentiematerialen kunnen ook aangeboden worden via de speciale nog te maken brengvoorzieningen. 

Beter scheiden glasverpakkingen

Er verandert niets voor inwoners.

Beter scheiden papier en karton

Er verandert niets voor inwoners. Verenigingen die betrokken zijn bij de inzameling, en dat naar wens doen, blijven betrokken.

Voorkomen van luierafval

Jaarlijks wordt een subsidie beschikbaar gesteld die korting geeft op de aanschaf van een startpakket voor wasbare luiers. Een gezin kan hiervoor één keer in aanmerking komen. Dit onderwerp wordt ook meegenomen in de communicatiecampagne.

Voorkomen van GFTE-afval

Jaarlijks wordt subsidie beschikbaar gesteld die korting geeft op de aanschaf van een compostvat en op informatie over hoe het composteren in een compostvat werkt. Dit onderwerp wordt ook meegenomen in de communicatiecampagne.

Voorkomen van voedselverspilling

Blink draait een pilot over het omgaan met GFTE-afval, waarbij voedselverspilling als onderdeel wordt meegenomen . Naar aanleiding van deze pilot komt Blink met een proefvoorstel.
Ook in de overkoepelende communicatiecampagne wordt het onderwerp meegenomen.

Voorkomen van papierverspilling

Invoeren van de Ja/Ja-sticker. Alleen huishoudens met deze sticker mogen ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen. De andere stickers, Ja/Nee en Nee/Nee, blijven van kracht.
Huishoudens zónder sticker ontvangen vanaf invoering van de Ja/Ja sticker geen ongeadresseerd reclamedrukwerk meer. Een overgangstermijn van 20 maanden (vanaf uitspraak wens tot uitvoering) moet in acht worden genomen om de branche de ruimte te geven te anticiperen op de gewijzigde situatie. Dit onderwerp wordt ook meegenomen in de communicatiecampagne.

Verminder van restafval en verbeteren van afvalscheiding

Overkoepelende communicatiecampagne naar inwoners en lokale bedrijven.

De communicatiecampagne naar inwoners en lokale bedrijven wordt gezien als bindmiddel tussen de verschillende maatregelen. De communicatiecampagne is geen maatregel op zichzelf, maar het is wel noodzakelijk.

Aan inwoners wordt uitgelegd hoe en waarom maatregelen worden uitgevoerd en de inwoners, maar ook bedrijven worden gestimuleerd mee te doen en mee te denken in het verminderen en voorkomen van afval.

Inwoners en ook bedrijven hebben behoefte aan heldere informatie over afval en een duidelijk platform waar zij voor al hun afval-gerelateerde vragen terecht kunnen.

 • Wat moeten ze gescheiden houden en hoe?
 • Wat gebeurt er met het afval na inzameling?
 • Hoe gaat de gemeente om met afval naast de container en zwerfafval?
 • Hoe kunnen ze zelf afval voorkomen?
 • Waar kunnen ze tips vinden of met elkaar delen?
 • Welke initiatieven zijn er in de regio om afval te voorkomen?

In een overkoepelende communicatiecampagne, welke in samenwerking met Blink regionaal opgezet wordt, wordt antwoord gegeven op al deze vragen. Afval kunnen zij ook, zoals nu ook al het geval is, gratis inleveren op de milieustraat. De incontinentiematerialen kunnen ook aangeboden worden via de speciale nog te maken brengvoorzieningen.

Voorkomen van zwerfafval

We gaan letten op de inrichting van de omgeving, uit leggen wat de gemeente doet, aandacht geven aan landelijke initiatieven, inzetten op actieve inwoner-/ondernemersparticipatie en dit onderwerp structureel meenemen in de communicatiecampagne.