De gemeenteraad van gemeente Deurne vergadert 1 keer per maand, doorgaans op een dinsdag. De agenda en verslagen van de vergaderingen zijn in te zien via ons Raadsinformatiesysteem.

Er zijn vergaderingen waarbij u als burger gebruik kunt maken van spreekrecht bij bepaalde agendapunten. Wenst u hier gebruik van te maken dient u dit 24 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te maken bij de griffie. Ook voor andere vragen over de raadsvergaderingen kunt u contact opnemen met de griffie via e-mail, griffie@deurne.nl.

Bekijk het overzicht van de raadsvergaderingen

Fot van een vergaderhamer