De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale basiskaart van heel Nederland en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. In de BGT worden gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig vastgelegd. Verschillende bronhouders zijn verantwoordelijkheid voor het beheer, de kwaliteit en actualiteit van de BGT.

Deze bronhouders zijn:

  • Rijkswaterstaat
  • ProRail
  • Waterschappen
  • Provincies
  • Gemeenten
  • Defensie¬†

De BGT gebruiken en downloaden

Via PDOK BGT download viewer kan de BGT bekeken en gedownload worden. De BGT is voor iedereen gratis beschikbaar en wordt voor veel doeleinden gebruikt, zoals het uitzetten van rij-, wandel-, fiets- of vaarroutes, voor het doen van (ruimtelijke) analyses op het gebied van energietransitie, woningbouw en voor het plannen van avacuatieroutes.

De BGT verbeteren

Als de BGT niet klopt met de werkelijkheid kan iedereen dit (terug)melden via Verbeter de Kaart. U wordt per mail op de hoogte gehouden van de status van uw melding. Terugmeldingen zorgen dat de BGT betrouwbaar, actueel en van hoge kwaliteit is en blijft.

De BGT van Deurne bevat ongeveer 375.000 objecten. Met behulp van een luchtfoto wordt jaarlijks het totale grondgebied van Deurne gecontroleerd op veranderingen. Deze veranderingen worden verwerkt in de BGT.

Daarnaast huren wij ook landmeters in. Zij voeren wekelijks metingen uit aan panden (nieuwbouw, aanbouw en/of verbouw) en in de openbare ruimte (afgeronde nieuwbouwprojecten en/of wegwerkzaamheden).

Alle informatie over de BGT

Alle informatie over de BG is te vinden via Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) | VNG.

Heeft u gevonden wat u zocht?