U kunt de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) vragen om gemeentelijke belastingen niet te hoeven betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen of laag vermogen hebt. Kunt u de belasting niet betalen? Dan vraagt u de BSOB om kwijtschelding. De BSOB bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belasting of een deel daarvan.

Hoe werkt het?

U kunt het beste zo snel mogelijk nadat u de aanslag ontvangen hebt kwijtschelding aanvragen. Hebt u de belasting al helemaal of voor een deel betaald? Dan kunt u nog tot 3 maanden hierna terugbetaling vragen.

Het formulier voor het aanvragen van kwijtschelding vindt u ook op de website van de BSOB.

Geen kwijtschelding

Krijgt u geen kwijtschelding? Dan kunt u binnen 10 dagen beroep indienen.

U kunt ook een betalingsregeling aanvragen. Als de BSOB hiermee akkoord gaat, krijgt u uitstel van betaling.

Wat heeft u nodig?

  • bewijzen van uw inkomen
  • bewijzen van uw vermogen
  • bewijzen van uw schulden

Heeft u gevonden wat u zocht?