Het college van burgemeester en wethouders gemeente Deurne vergadert elke dinsdag. Na iedere vergadering wordt een besluitenlijst van de vorige vergadering vastgesteld en gepubliceerd.

De besluiten van het college van B&W zijn te lezen in ons Raadsinformatiesysteem. Mocht u een besluit niet kunnen vinden of heeft u vragen over een besluit? Neem dan contact op via het contactformulier bestuurssecretariaat, of telefonisch via 0493 - 38 77 11.

Lees de besluitenlijsten college B&W

Afbeelding van een schrift met pen en klok, om besluiten op te schrijven