U heeft een aanslag voor de gemeentelijke belastingen gekregen of een factuur van de gemeente. U kunt deze in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. 

Betalingsregeling gemeentelijke belastingen

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) zorgt voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de BSOB. Deze kunt u in één keer betalen of in termijnen. Om in termijnen te betalen machtigt u de BSOB voor automatische incasso.

Als u financiële problemen hebt neem dan contact op met de BSOB om de betalingsmogelijkheden te bespreken via het telefoonnummer 088 - 551 00 00. 

Betaalt u al in termijnen en kunt u 1 van de termijnen niet voldoen? Dan kunt u ook uitstel aanvragen. De BSOB mag wel het renteverlies in rekening te brengen.

De BSOB mag ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.

Betalingsregeling legesaanslag of factuur gemeente

Als u een legesaanslag of een factuur van ons heeft gehad, neemt u dan contact op met onze financiële administratie via telefoonnummer 0493-38 77 11 of via info@deurne.nl.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) zorgt voor de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de BSOB. U neemt contact op met de BSOB als u een betalingsregeling wilt treffen.

Contactgegevens BSOB

 • BSOB
 • Postbus 154
 • 5340 AD OSS

Telefoonnummer 088 - 55 10 000 (werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur)

Website: www.bs-ob.nl

In het digitaal loket op de website van de BSOB bekijkt en regelt u snel en eenvoudig de volgende zaken:

 • Aanslagen en andere post van BSOB bekijken
 • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
 • Betalingen raadplegen
 • Bezwaar maken
 • Hond aan-/ afmelden
 • Kwijtschelding aanvragen
 • Rekeningnummer wijzigen
 • Taxatieverslagen aanvragen

Heeft u gevonden wat u zocht?