Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u bezwaar maken. In het besluit staat óf en hoe u bezwaar kunt maken. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. 

Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij ons binnen zijn.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar wilt maken tegen een aanslag gemeentelijke- en/of waterschapsbelasting? Dan kunt u dit doen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). U kunt uw bezwaar indienen via het digitale loket op http://www.bs-ob.nl. Voor eventuele vragen over uw aanslag is de BSOB telefonisch bereikbaar op 088-551 00 00.

Hoe werkt het?

Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij ons binnen zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De indiening van het bezwaarschrift wordt schriftelijk bevestigd.
  • Wij kunnen u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
  • Binnen 6 weken nemen wij een besluit op uw bezwaar. Het kan zijn dat wij de Commissie bezwaarschriften om een advies vragen. Dan wordt er binnen 12 weken een beslissing op uw bezwaar genomen.
  • Soms hebben we meer tijd nodig om een besluit te nemen. In dat geval kunnen wij deze termijn nog verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Een bezwaarschrift kunt u schriftelijk of digitaal met het formulier op de website indienen. Bezwaar maken via e-mail is niet mogelijk.

Beroep bij afwijzing bezwaar

Als wij uw bezwaar hebben afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Het instellen van beroep schorst de beslissing op bezwaar niet. U kunt de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken de beslissing op bezwaar te schorsen. Zowel aan het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Een voorlopige voorziening moet u vragen aan de rechtbank waar u in beroep gaat of bent gegaan.

Goed om te weten

Het indienen van bezwaar schorst de werking van het bestreden besluit niet. U kunt de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken het besluit te schorsen. Aan het indienen van dat verzoek zijn kosten verbonden.

Commissie bezwaarschriften

De gemeente kan voor het nemen van de beslissing op bezwaar de Commissie bezwaarschriften om een advies vragen. Deze commissie handelt op grond van de Verordening Commissie bezwaarschriften Deurne 2020.

Formulieren

Met onderstaand formulier dient u een bezwaar in op een beslissing van de gemeente. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.

Bezwaar maken

 

Heeft u gevonden wat u zocht?