Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij ons binnen zijn. Deze periode begint op de dag nĂ¡ de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • Wij kunnen u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet u doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Hoelang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Commissie bezwaarschriften

De gemeente kan voor het nemen van de beslissing op bezwaar de Commissie bezwaarschriften om een advies vragen. Deze commissie handelt op grond van de Verordening Commissie bezwaarschriften Deurne 2020.

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Wilt u bezwaar wilt maken tegen een aanslag gemeentelijke- en/of waterschapsbelasting? Dan kunt u dit doen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). U kunt uw bezwaar indienen via het digitale loket op http://www.bs-ob.nl. Voor eventuele vragen over uw aanslag is de BSOB telefonisch bereikbaar op 088-551 00 00.

Formulieren

Met onderstaand formulier dient u een bezwaar in op een beslissing van de gemeente. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig.

Bezwaar maken

Heeft u gevonden wat u zocht?