Ter bescherming van onze integriteit past de gemeente Deurne de wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) toe. Bibob bestrijdt ondermijning. De gemeente Deurne wil voorkomen dat zij onbewust medewerking verleend aan een criminele activiteiten en organisaties.

Toepassing door gemeente Deurne

Gemeente Deurne past de wet Bibob in ieder geval toe op:

 • alle aanvragen voor vergunningen voor horeca- en seksinrichtingen
 • alle aanvragen voor huisvesting arbeidsmigranten
 • sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning voor bouwen
 • alle omgevingsvergunningen milieu
 • alle betrokkenen bij een vastgoedtransactie met de gemeente
 • sommige aanbestedingstrajecten

Wat betekent dat voor u?

U moet altijd een Bibob vragenformulier invullen als u één van de volgende vergunningen aanvraagt:

 • exploitatievergunning horeca of een seksinrichting
 • exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten
 • omgevingsvergunning milieu of omgevingsvergunning beperkte milieu-toets

Dient u een aanvraag in voor een omgevingsvergunning bouw? Dan moet u een Bibob vragenformulier invullen in de volgende gevallen:

 • De bouwsom is hoger dan € 500.000,-.
 • De vergunning wordt aangevraagd voor één van de door het college vastgestelde risicocategorieën.

Gaat u een vastgoedtransactie (koop, huur, pacht) aan met de gemeente? Dan moet u in ieder geval een Bibob vragenformulier invullen in de volgende gevallen:

 • Met de vastgoedtransactie is een bedrag gemoeid van € 500.000,- of minimaal € 50.000,- als er sprake is van één van de door het college vastgestelde risicocategorieën.
 • U pacht grond van de gemeente voor agrarisch gebruik.

Als Bibob wordt toegepast in aanbestedingstrajecten wordt dit vooraf in de aankondiging van de aanbesteding gemeld. Maar ook later in het proces als blijkt dat zich een kandidaat meldt waarbij ernstige bedenkingen rijzen, kan de Bibobtoets worden toegepast.

U wordt door ons gevraagd voldoende informatie te verstrekken voor de Bibob beoordeling. Maar als er door u geen medewerking wordt verleend aan een Bibobtoets is een vergunningaanvraag onvolledig en/of wordt geen medewerking verleend aan de procedure verkoop, verhuur, aanbesteding.

De Bibob-beoordeling moet zijn afgerond voordat een besluit over de vergunning, verkoop/verhuur of verhuren/verpachten of aanbesteding wordt genomen.

Mogelijke uitkomsten van het onderzoek

Medewerkers Bibob van de gemeente onderzoeken wie exact de aanvrager, de potentiële koper of huurder/pachter of de gegadigde is, wat is de zakelijke samenwerking en wat zijn de eventuele accidenten van betrokkenen. De gemeente wordt hierbij geadviseerd door het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk bureau Bibob van Justitie.

Dit bureau heeft toegang tot bronnen, zoals gegevens van politie, justitie en de Belastingdienst. De uiteindelijke Bibob-beoordeling kan tot drie uitkomsten leiden:

 1. Verlenen ververgunning, verkopen vastgoed, verhuren/verpachten en gunnen aanbesteding.
 2. Stellen extra voorschriften of voorwaarden.
 3. Weigeren vergunning, verkoop, verhuren/verpachten of aanbesteding.

Bibob vragenformulieren

Heeft u gevonden wat u zocht?