We plaatsen jaarlijks ruim 300 bladkorven in de gemeente. Dat doen we in week 40 en/of 41. Bladkorven worden alleen in de bebouwde kom geplaatst. De bladkorven worden in de week voor kerst voor het laatst geleegd en weer opgehaald.

Waar staan de bladkorven?

We hebben alle locaties van bladkorven in een handige kaart gezet. U kunt ook kiezen voor een tekstueel overzicht.

Gebruik van de bladkorven

 • Gebruik de bladkorf waarvoor deze bedoeld is, het inzamelen van blad. 
 • Gooi geen ander (tuin)afval in de korf want dan wordt de bladkorf niet leeggezogen. 
 • Ook is het niet de bedoeling dat u het blad aanlevert met een aanhanger of groot voertuig.

Legen van bladkorven

 • Na plaatsing worden de bladkorven wekelijks leeggezogen, in piekperioden kan dat zelfs 2 keer per week zijn.
 • Zijn de korven sneller vol? Geen probleem, legt u het blad dan naast de korf zodat dat dan ook kan worden opgezogen.
 • In week 51 worden de korven voor het laatst leeggemaakt en weggehaald.
 • Bladkorven die niet door ons geplaatst zijn worden niet leeggemaakt. 
 • Als het nodig is ruimen we in januari ook nog blad.

Bladkorven verplaatsen of nieuwe bladkorven plaatsen?

 • Elk voorjaar bekijken we opnieuw of er weer bladkorven geplaatst gaan worden en waar.
 • Ziet u een kapotte bladkorf? Meld dit aan ons.
 • Wilt u een extra bladkorf in het najaar van volgend jaar? Vraag dit dan vóór 15 februari aan. Uw aanvraag wordt behandeld als er voldoende draagvlak is vanuit de omgeving. Dit kan zijn door ondersteuning van de dorps-of wijkraad of wanneer meerdere mensen in uw straat of wijk dit willen. Voeg bij uw aanvraag handtekeningen van de dorps-en wijkraad of bewoners en een schets van de locatie waar de bladkorf volgens u moet komen staan.

Let op! Een aanvraag/melding doen betekent niet automatisch dat er een bladkorf bij komt. Dit wordt per aanvraag/melding bekeken.

Samen blad inzamelen in uw wijk

Heeft u het idee om met uw straat of wijk veel blad te ruimen? Dan kunt u een ophaalactie organiseren. Met zo'n actie wordt ook het blad van uw eigen bomen (in combinatie met het blad van de gemeentebomen) in één keer kosteloos opgehaald. Dit doen we alleen in de bebouwde kom, dus niet in het buitengebied.

Heeft u gevonden wat u zocht?