De gemeente vraagt u soms om originele documenten te laten zien. Bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven, een kind wil erkennen of uw huwelijk of echtscheiding aanmeldt. Gaat het om buitenlandse documenten? Dan willen wij zeker weten dat uw buitenlandse documenten echt en betrouwbaar zijn. Zorg daarom voor legalisatie of verificatie van uw document.

Op de website van de rijksoverheid(externe link) vindt u alle informatie over het legaliseren van documenten voor gebruik in of buiten Nederland.

Document legaliseren

Hoe u uw document legaliseert, hangt af van het land waar uw document is opgesteld. Als Nederland een verdrag over legalisatie heeft gesloten met dat land, dan gaat legaliseren makkelijker.

Nederland heeft wél een verdrag met het land van uw document: 

  • Ga naar de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in het land waar uw document is opgesteld. Zij legaliseren uw document.
  • Is het land aangesloten bij het Apostilleverdrag(externe link)? Dan hoeft u alleen een apostillestempel op uw document te hebben. De apostillestempel vraagt u aan bij een officiële instantie in het land waar uw document is opgesteld. Meestal is dit de minister van Veiligheid en Justitie of de minister van Buitenlandse Zaken.

Nederland heeft géén verdrag met het land van uw document: 

  • Laat uw document eerst legaliseren in het land waar uw document is opgesteld. Meestal kan dit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in dat land. Ga daarna naar de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat in dat land. Zij legaliseren uw document nog een keer.

Document verifiëren

Vraag bij de gemeente om verificatie van uw document.

Wat heeft u nodig?

  • U heeft een recent origineel gewaarmerkt afschrift van de akte of uitspraak nodig.
  • Soms betekent deze eis tot legalisatie van een document dat u zelf met het document naar uw land van herkomst dient te gaan om te zorgen voor de nodige legalisatieverklaringen.
  • Vaak kunt u een document laten legaliseren met de hulp van familie in uw land van herkomst.
  • De kosten voor de legalisatie verschillen per land.

Goed om te weten

Legalisatie en verificatie van documenten is bedoeld om zekerheid te verkrijgen over de echtheid en betrouwbaarheid van documenten afkomstig uit het buitenland. Het gaat hierbij voornamelijk om akten en rechterlijke uitspraken. U heeft deze papieren nodig om u in te schrijven in de persoonsgegevens van de basisregistratie personen (BRP) of om te kunnen trouwen, scheiden of kinderen te erkennen.

Internationale uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand (op basis van het Verdrag van Wenen) zijn vrijgesteld van legalisatie.

Documenten die zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Duits of Frans hoeven niet te worden vertaald. Overige documenten moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler.

Vereenvoudiging gebruik documenten uit EU-land in een ander EU-land: vanaf 16 februari 2019 kunt u bepaalde documenten zonder appostille gebruiken binnen EU-landen en sommige gebiedsdelen. De documenten moeten wel voldoen aan voorwaarden.

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van het land dat het document verstrekt. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de ambassade van het land dat het document verstrekt of de afgevende instantie.

Hoe lang duurt het?

Legalisatie of verificatie van documenten kan enkele maanden duren. Dit hangt af van de lokale instantie die de documenten moet legaliseren of verifiëren.

Misschien ook interessant voor u

www.minbuza.nl(externe link) (informatie te vinden bij: Producten en Diensten Burgerzaken Legalisatie van documenten)

Heeft u gevonden wat u zocht?