Onze gemeente zal bij de verkiezing voor het Europees Parlement 6 juni een centrale stemopneming doen.

  • Op donderdag 6 juni vanaf 21.00 uur worden op de stembureaus alleen de stemmen per lijst geteld.
  • Op vrijdag 7 juni, vanaf 09.30 uur worden in een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau de stemmen per lijst én per kandidaat geteld in het Huis voor de Samenleving.
  • Op maandag 10 juni om 09.00 uur wordt in een openbare zitting in het Huis voor de Samenleving de totaaluitslag van de gemeente Deurne vastgesteld door het gemeentelijk stembureau.

De openbare zittingen vinden plaats in het Huis voor de Samenleving, Markt 1, Deurne.