Commissies adviseren gemeenteraad en college bij het nemen van besluiten en uitvoering van beleid. Gemeente Deurne heeft ook een aantal commissies met een eigen taak. 

Raadscommissies

Zaken waarover de gemeenteraad moet besluiten, worden voorbesproken in de commissie Omgeving of Samenleving & Bestuur. Daarnaast spreken commissieleden over het beleid van het College van Burgemeester & Wethouders, dat van de burgemeester en over de uitvoering hiervan.

Rekeningcommissie

De rekeningcommissie is een commissie die zich richt op het financiële beheer en beleid van de gemeente. Zij adviseert de gemeenteraad. Bram van Neerven is voorzitter van de rekeningcommissie.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Op basis van onderzoek geeft zij aanbevelingen voor verbeteringen. Bram van Neerven is voorzitter van deze commissie.

Hoorcommissie ruimtelijke plannen

Namens de gemeenteraad hoort de hoorcommissie ruimtelijke plannen de indieners van zienswijzen. Frank van Tilburg is voorzitter van deze commissie.


Samenstelling commissies

Bekijk de leden van de verschillende commissies. Let op! Het overzicht van elke commissie wordt geopend vanuit het Raadsinformatiesysteem.