Commissies adviseren gemeenteraad en college bij het nemen van besluiten en uitvoering van beleid. Gemeente Deurne heeft ook een aantal commissies met een eigen taak. 

Raadscommissies

Zaken waarover de gemeenteraad moet besluiten, worden voorbesproken in de commissie Omgeving of Samenleving & Bestuur. Daarnaast spreken commissieleden over het beleid van het College van Burgemeester & Wethouders, dat van de burgemeester en over de uitvoering hiervan.

Samenstelling van de raadscommissie(externe link)

Rekeningcommissie

De rekeningcommissie is een commissie die zich richt op het financiële beheer en beleid van de gemeente. Zij adviseert de gemeenteraad. Bram van Neerven is voorzitter van de rekeningcommissie.

Samenstelling van de rekeningcommissie(externe link)

Werkgeverscommissie

Het werkgeverschap van de griffie van de gemeenteraad ligt in handen van de werkgeverscommissie. In de werkgeverscommissie zitten enkele raadsleden die zich met de praktische uitvoering van de werkgeverstaak bezighouden.

Samenstelling van de werkgeverscommissie(externe link)

Hoorcommissie ruimtelijke plannen

Namens de gemeenteraad hoort de hoorcommissie ruimtelijke plannen de indieners van zienswijzen. Pierre Coopmans is voorzitter van deze commissie.

Samenstelling van de hoorcommissie ruimtelijke plannen(externe link)

Rekenkamer

De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed.

De rekenkamer van de gemeente Deurne bestaat uit Frits van Vugt (voorzitter) en zijn twee collega's Edwin Melskens en Silvi Joosten.