In de gemeente Deurne waren er in het verleden én zijn er in het heden bovengemiddeld veel kunstenaars neergestreken die ver buiten de Peel bekendheid hebben vergaard. Eén van de bekendste was de Deurnese huisarts en kunstenaar Wiegersma die ook veel kunstenaars in zijn persoonlijke vriendenkring had.

Museum De Wieger en Toon Kortoomspark

Uit de persoonlijke collectie van Wiegersma is uiteindelijk museum De Wieger ontstaan. Van zijn leven zijn inmiddels twintig thema’s uitgewerkt die worden tentoongesteld in de Wieger. Een ander voorbeeld is het Toon Kortoomspark dat op geheel eigen wijze het cultureel erfgoed en de cultuurhistorie van deze schrijver levend houdt en beschikbaar maakt voor nieuwe generaties.

Natuurgebieden

Een andere grote publiekstrekker zijn de prachtige natuurgebieden met bijzondere flora en fauna die Deurne en de Peel te bieden hebben. Deze nodigen uit tot wandelen, fietsen en recreëren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Liesselse bossen, de Bouwhuisse heide in Vlierden en het Zandbos in Deurne.

Cultureel erfgoed

Ook fysiek erfgoed draagt bij aan de beleving van Deurne. Een belangrijk natuurlijk erfgoed in de gemeente Deurne is de Peelrandbreuk die door Deurne heen loopt. Deze geologische breuklijn is van grote betekenis geweest voor hoe de Peel op dit moment is ingericht. In gemeente Deurne is bijvoorbeeld de Ossenbeemd bezig om deze ondergrondse breuk zichtbaar en 'beleefbaar(der)' te maken. Op het terrein van Bijzonder Brabants is onder andere het grote niveauverschil van het grondwater op een creatieve wijze zichtbaar gemaakt. Op directe en indirecte manier draagt de breuk bij aan ons erfgoed zoals het kastelendomein inclusief de watermolen, de Peelraamstelling, maar ook de vele archeologische vondsten bij de zandwinning (Hoogdonk). Op regionaal niveau wordt het zichtbaar en 'beleefbaar' maken van de Peelrandbreuk opgepakt binnen Geoparken, met als doel een Unesco (werelderfgoedlijst) status te verwerven.