Op het gebied van cultuur kunt u twee subsidies aanvragen. De subsidie ‘Verhaal van Deurne’ is voor projecten die iets bijdragen aan het verhaal van Deurne. Daarnaast is er ook de subsidieregeling voor de harmonieën, fanfares en drumverenigingen (HaFaDru-verenigingen).

Cultuursubsidie 'Verhaal van Deurne'

Vertelt uw project ‘Het Verhaal van Deurne’? Werkt u samen met andere partijen en is het project leerzaam voor anderen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Het gaat om alle projecten of activiteiten die het verhaal van Deurne vertellen. Dit kan heel verschillend zijn: zowel projecten die teruggrijpen op de historie van Deurne als projecten die het Deurne van nu of de toekomst verbeelden komen aanmerking. Wel moet minstens één organiserende partij in Deurne gevestigd zijn.

Aanvragen subsidie eerste helft van 2024

Aanvragen voor subsidie voor projecten die plaatsvinden in de eerste helft van 2024, kunnen ingediend worden tot 1 december 2023. U vraagt subsidie aan met het digitale aanvraagformulier. Als wij nog vragen hebben over het ingediende project nemen wij contact met u op. Uiterlijk 31 december 2023 krijgt u bericht of de subsidie wordt toegekend en hoe hoog het bedrag is. Dit bedrag maken wij in januari naar u over. Het beschikbare budget voor de eerste helft van 2024 is € 31.000. Dit wordt naar rato verdeeld over alle projecten die aan de vereisten voldoen.

Wat heeft u nodig

Voor het doen van een aanvraag heeft u in ieder geval nodig:

 • Digid of eHerkenning;
 • De naam van het project;
 • Datum, tijdstip en duur van het project. Let op! De datum mag niet in het verleden liggen;
 • Een beschrijving waarom u vindt dat het project past binnen ‘Het Verhaal van Deurne’;
 • Met welke samenwerkingspartners u de subsidie aanvraagt;
 • Een beschrijving van de bijdrage die iedere partner levert, zowel inhoudelijk als financieel;
 • Welke educatieve elementen het project bevat;
 • Hoe u ervoor zorgt dat het project breed toegankelijk is voor mensen die willen deelnemen (eventuele toegangsprijzen of eigen bijdragen bezoekers);
 • Een complete begroting met de kosten van het project én hoe u deze bekostigd (er moet sprake zijn van cofinanciering;
 • Het bedrag dat u als subsidie vraagt, met een maximum van € 10.000 en maximaal 50% van de totale kosten;
 • Uw IBAN-nummer (bankrekeningnummer).

Aanvraagformulier cultuursubsidie Verhaal van Deurne

Toegekende subsidies

Voorbeelden van projecten waaraan de afgelopen tijd subsidie is toegekend:

 • Een verfilming van vertelvoorstellingen op gebied van Cultureel Erfgoed Deurne.
 • Fotografielessen waarbij bewoners de eigen leefomgeving fotograferen. Foto’s worden middels een expositie tentoongesteld.
 • Het in beeld brengen van de historie van Deurne middels foto’s op transformatorkasten met een openingsactiviteit waarbij een rondleiding wordt gegeven langs de kasten.
 • Het opzetten van een VR belevingstocht langs verschillende cultuurhistorische plekken in Deurne.
 • Het maken van one minute films door leerlingen Peellandcollege.
 • Een concert door een koor gevormd van mensen met en zonder verstandelijk beperking tijdens de lambertus concerten.
 • Zoektocht naar nieuw cabaret talent in/uit Deurne.
 • Pop-up carnavalsmuseum.

Goed om te weten

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. Op twee momenten per jaar worden de aanvragen beoordeeld; in juni en december. Alle aanvragen voor een lopend jaar die vóór 1 juni of 1 december zijn ingediend, worden in juni dan wel december beoordeeld.

Voorbeeldaanvraag subsidie Verhaal van Deurne

Hieronder is een voorbeeld te zien van een aanvraag die op een positieve beoordeling kan rekenen. De vragen worden in het echte formulier ook in deze volgorde gesteld. 

Als voorbeeld gebruiken we de aanvraag van een muziekvereniging die samenwerkt met een bejaardentehuis, een middelbare school, een theater en een regisseur. Als eerste wordt er gevraagd naar de verschillende partners en waarom zij bij de activiteit zijn betrokken. In dit voorbeeld hebben we dit voor alle partners bij elkaar gezet. In het formulier wordt het per partner apart gevraagd.

 • Waarom zijn deze partners bij de activiteit betrokken?

De school en het bejaardentehuis worden betrokken om deze twee leeftijdsgroepen met elkaar in aanraking te brengen. De muziekvereniging heeft expertise op het gebied van het (maken van) muziek en de regisseur op het gebied van theater. Het theater heeft de juiste voorzieningen om een voorstelling mogelijk te maken.

 • Welke rollen of taken heeft deze partner?
  • De muziekvereniging begeleidt de ouderen en jongeren in het schrijven van liedjes, zowel in tekst als in muziek. De muziekvereniging wordt hierin ondersteund door medewerkers van het bejaardentehuis, een leerkracht van de school en een regisseur.
  • De regisseur zorgt dat de liedjes samen een voorstelling wordt. Ook begeleidt de regisseur de ouderen en jongeren met hoe je op een podium moet staan.
  • Het theater faciliteert één generale repetitie en de uiteindelijke voorstelling. Het theater neemt de kaartverkoop en promotie op zich. 
 • Wat is de titel van de activiteit?

Tijdloze muziek

 • Wat gaat u doen?

Een schoolklas gaat naar een bejaardentehuis met als doel het schrijven van verschillende liedjes. Dit wordt begeleid en ondersteund door de muziekvereniging. Een regisseur zorgt er voor dat van de liedjes een voorstelling wordt gemaakt. Uiteindelijk zal de uitvoering plaatsvinden in een theater.

 • Wat wilt u overbrengen?

Dit project zoekt naar de raakvlakken tussen ouderen en jongeren. Dit wordt gevonden in het dorp waar ze samen wonen: een mooi vertrekpunt om iets creatiefs mee te doen. Toeschouwers leren iets over Deurne maar ook over samenwerking tussen verschillende leeftijden. Daarnaast komen zowel de ouderen als jongeren in aanraking met muziek en tekst. Ze leren zingen, instrumenten bespelen en/of tekst schrijven.

 • Wat vertelt deze activiteit over Deurne?

De liedjes zullen het wonen en leven in Deurne als onderwerp hebben. Dit kan gaan over vroeger, maar ook over dromen en wensen voor de toekomst.

 • Voor wie is deze activiteit bedoeld?

Enerzijds gaat dit project over het verbinden van ouderen en jongeren. Anderzijds is het voor bezoekers van de voorstelling heel interessant om te weten hoe deze groepen kijken naar hun leven in Deurne.

 • Hoe gaat u dit doen?

De school en het bejaardentehuis hebben één middag om de liedjes te schrijven. Daarna zal er drie keer gerepeteerd worden in het bejaardentehuis. Dit alles wordt begeleid door de muziekvereniging met een regisseur en ondersteund door een docent van de school en een begeleider van het bejaardentehuis. Er zal een generale repetitie plaats vinden en in datzelfde weekend is de voorstelling.

 • Hoe weten mensen van deze activiteit?

Het theater pakt de communicatie op zich. De voorstelling zal gepromoot worden via de krant, social media en nieuwsbrieven. Het theater heeft een bereik van ongeveer 3.000 mensen. Er kunnen 200 mensen in de zaal.

 • Kan iedereen deelnemen aan de activiteit?

Voor de deelnemers aan het project zijn er weinig beperkingen: iedereen kan zingen of een (eenvoudig) instrument bespelen. Het theater is rolstoeltoegankelijk, dus iedereen kan de voorstelling bezoeken.

 • Coronamaatregelen - Welke maatregelen zijn er genomen in het kader van corona?

De richtlijnen van het RIVM worden gehanteerd, inclusief de aanvullende maatregelen voor theaters en gemeenschapshuizen. Als de activiteit niet door kan gaan in november 2021, zal de activiteit worden verzet.

 • Zijn er vergelijkbare activiteiten in Deurne? Ja/nee
  • Bij Ja, - Welke activiteiten? EN wat is de meerwaarde van de activiteit waar deze subsidie voor is?
  • Bij Nee - Hoe heeft u uitgezocht of er vergelijkbare activiteiten in Deurne zijn?

Voor zover bekend zijn er geen projecten die op deze manier muziek, ouderen en jongeren hun eigen voorstelling laat creëren. Dit is nagevraagd bij het VVV, het Cultuurcentrum en de Zorgboog. Wel zijn er in Deurne veel muziekverenigingen die met verschillende leeftijden muziek maken. De toegevoegde waarde van dit project is dat twee groepen die elkaar nog niet kennen in aanraking komen met elkaar en met muziek. Daarnaast is het extra waardevol omdat deze groepen hun eigen materiaal maken.

 • Zijn er kosten voor de bezoeker om mee te doen aan de activiteit? Ja/nee
  • Bij Ja - Wat zijn de kosten?

De kaartjes zullen € 5 per ticket kosten.

 • Wanneer is de activiteit?

Repetities zijn 9, 16, 23 en 30 maart. De generale repetitie is op 6 april en de voorstelling vindt plaats op 7 april 2023.

 • Waar is de activiteit?

In het theater en in het bejaardentehuis.

 • Begroting
WieWatUrenTariefTotaal
KOSTEN    
Regisseur 11,5€ 60€ 690
 Schrijfmiddag begeleiden 4 uur   
 Repetitie 3 x 1,5 uur   
 Generale repetitie en voorstelling 3 uur   
Docent school 23€ 60€ 510
 Schrijfmiddag begeleiden 4 uur   
 Repetitie 3 x 1,5 uur   
2 begeleiders bejaardenhuis 23€ 35€ 805
 Schrijfmiddag begeleiden 4 uur   
 Repetitie 3 x 1,5 uur   
 Generale repetitie en voorstelling 3 uur   
TheaterHuur zaal  € 600
 Promotie  € 400
   Totaal€ 3005
BATEN    
SchoolUren docent  € 510
BezoekersInkomsten ticketverkoop 200 à € 5  € 1000
Bijdrage gemeente Deurne50% cofinanciering cultuursubsidie  € 1495
   Totaal€ 3005

Cultuursubsidie HaFaDru-verenigingen

Volgens de Subsidieregeling Cultuur 2017 kunnen zeven HaFaDru-verenigingen ieder jaar een aanvullende cultuursubsidie aanvragen. Het gaat om de volgende verenigingen:

 • Drumfanfare Peelland
 • Fanfare Wilhelmina Vlierden
 • Fanfare Sint Willibrordus Neerkant
 • Fanfare Wilona Helenaveen
 • Harmonie Excelsior Zeilberg
 • Harmonie Sint Cecilia Liessel
 • Koninklijke Harmonie Deurne

Aanvragen aanvullende cultuursubsidie

De aanvraag voor deze subsidie dient uiterlijk 1 september voor het begin van het betrokken jaar te worden ingediend. Uiterlijk 31 december ontvangt u de beschikking. 

U vraagt de aanvullende cultuursubsidie aan met het digitaal aanvraagformulier. Voor de aanvraag heeft u E-herkenning of DigiD nodig.

Aanvraagformulier aanvullende cultuursubsidie HaFaDru-verenigingen 

Heeft u gevonden wat u zocht?