Wilt u een echtscheiding of een ontbinding van uw geregistreerd partnerschap? U regelt dit via een advocaat. De gemeente schrijft in de Basisregistratie Personen (BRP) de echtscheiding of de ontbinding van het partnerschap in. Pas dan bent u voor de wet uit elkaar.

Hoe werkt het

Voor een echtscheiding heeft u altijd de uitspraak van een rechter nodig. En als één van de partners het partnerschap wil beëindigen en u minderjarige kinderen heeft, loopt de procedure ook via de rechter.

Echtscheiding en ontbinding geregistreerd partnerschap via de rechter

  • Kies een advocaat.
  • De advocaat stuurt uw verzoek naar de rechtbank.
  • De rechter doet een uitspraak. Deze uitspraak staat op een officieel besluit: de beschikking.
  • Uw advocaat vraagt binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechter aan de gemeente waar u bent getrouwd of waar u uw partnerschap heeft geregistreerd om de ontbinding in te schrijven.
  • Is er geen beroep op de uitspraak meer mogelijk? Dan schrijft de gemeente uw echtscheiding of de ontbinding van uw partnerschap in in de Basisregistratie Personen. Daarna bent u officieel niet meer getrouwd of niet meer geregistreerd als partners.

Ontbinden geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter

Als u en uw partner het met elkaar eens zijn en u heeft geen minderjarige kinderen, hoeft u dit niet via de rechter te doen. U doet in dit geval het volgende:

  • Kies een advocaat of notaris.
  • Bij de advocaat of notaris maakt u samen met uw partner een overeenkomst. In de overeenkomst staat dat u het geregistreerd partnerschap wilt beëindigen. Ook maakt u afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie en pensioen.
  • Laat uw advocaat of notaris de overeenkomst binnen 3 maanden inschrijven bij de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd. Pas dan bent u voor de wet uit elkaar.

Wat heeft u nodig

Uw advocaat of notaris stuurt de benodigde documenten naar de gemeente. Uw advocaat of notaris vraagt de gemeente om uw echtscheiding of de ontbinding van uw partnerschap in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Pas dan bent officieel gescheiden.

Als scheidingsdatum geldt de datum op de echtscheidingsbeschikking of beëindigingsovereenkomst.

Wat kost het

Het melden van een echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap is gratis.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Wilt u hulp van een mediator of advocaat, maar kunt u deze niet betalen? Dan betaalt de overheid soms een deel van de kosten. Dit heet een toevoeging of gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit. Op de website van Raad voor Rechtsbijstand(externe link) kunt u zien of u recht heeft op een toevoeging.

Heeft de tekst op deze pagina u geholpen?