Als u schade heeft of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

 • Schade die u heeft opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.
 • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

Wat moet u doen?

Eerst melden bij eigen verzekering

Meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft. Deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens op ons verhalen.

Melden bij de gemeente

Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • uw naam, adres en telefoonnummer

Zorg ervoor dat u alle stukken bij de hand heeft en stuur uw schadeclaim schriftelijk naar: Gemeente Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne.

U kunt ook het contactformulier gebruiken en de stukken digitaal meesturen.

Wat heeft u nodig?

 • bewijs van de opgelopen schade
 • bewijs van het bedrag van de opgelopen schade bijvoorbeeld een rekening van de reparatie
 • verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond, bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk
 • eventueel een ondertekende getuigenverklaring
 • eventueel foto's

Wij kunnen u om meer informatie vragen. Hierover krijgt u binnen twee weken bericht.

Hoelang duurt het?

Nadat alle informatie compleet is, krijgt u binnen 6 weken bericht. Hierin staat of wij al dan niet akkoord gaat met uw schadeclaim of dat er meer tijd nodig is om dit te beoordelen.

Extra informatie

In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente(externe link) vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.

Heeft u gevonden wat u zocht?