Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een schadeclaim in te dienen bij de gemeente.

 • Een aansprakelijkheidstelling kunt u alleen schriftelijk of per mail doen.
 • Stuur de juiste documenten mee. Kijk hiervoor bij 'Hoe werkt het?'

Hoe werkt het?

Meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft. Deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens verhalen op de gemeente. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen.

Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Zet in uw schadeclaim de volgende gegevens:

 • omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd)
 • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
 • omschrijving van de schade
 • het schadebedrag
 • namen van specialisten die uw schade hebben bekeken
 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • het rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort  

Wat stuurt u mee

 • bewijs van de opgelopen schade
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
 • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
 • een foto (als bewijs)
 • uw naam, adres en telefoonnummer. (Als u voor iemand anders het formulier invult dan vermeldt u de gegevens van die persoon).
 • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort

Wat heeft u nodig?

 • Bewijs van de opgelopen schade. 
 • Bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie.
 • Verklaring van wat er gebeurd is en hoe de schade ontstond. Bijvoorbeeld een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk.
 • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring. 
 • Eventueel foto's. 

De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht. 

Goed om te weten

Er zijn twee soorten schade waarvoor u een schadeclaim kunt indienen:

 • Schade die u hebt opgelopen door iets dat de gemeente heeft gedaan.
 • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

De gemeente beoordeelt uw schadeclaim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel daarvan) vergoed.

Hoe lang duurt het?

Nadat alle informatie compleet is, krijgt u binnen 6 weken bericht of de gemeente:

 • het wel of niet eens is met uw schadeclaim of,
 • dat er meer tijd nodig is om dit te beoordelen.

Meer informatie

In het kennisdossier Aansprakelijkheid van de gemeente vindt u uitgebreide informatie, onder andere over de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de situaties waarin de gemeente niet aansprakelijk is.

Heeft u gevonden wat u zocht?