Functie

 • Burgemeester

Portefeuille

 • Samenspel & Openbare orde en veiligheid

Taken

 • Foto burgemeester Greet Buter
  Bestuur en ondersteuning
  • Representatie
 • Dienstverlening
  • Burgerlijke stand
  • Verkiezingen
  • Lijkbezorging en -registratie
  • Dienstverlening
  • Communicatie
 • Bedrijfsvoering
  • Personeel en organisatie
  • Juridische zaken
  • Inkoop
  • ICT
 • Een zorgzame en veilige gemeente
  • Rampenbestrijding en crises
  • Regionale brandweer
  • Openbare orde en veiligheid
  • Handhaving
  • APV- en horecavergunningen

Coördinerend uit raadsprogramma

 • Huisvesting statushouders, vluchtelingen
 • Samenspel:
  • met inwoners (incl. dorps- en wijkraden)
  • tussen raad, college en organisatie
  • dienstverlening

Projecten

 • Verbouwing Huis voor de samenleving
 • Wet open overheid

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Metropool Regio Eindhoven (MRE)
 • Lid algemeen bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO)
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
 • Lid bestuurlijk platform Veiligheidsoverleg Oost-Brabant
 • Lid bestuurlijk vooroverleg risicobeheersing Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRZBO)
 • Lid comité van aanbeveling Stichting Inloophuis De Cirkel
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu de Peel (COVM)
 • Penningmeester Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bizob
 • Vertegenwoordiger namens Deurne in aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Vertegenwoordiger namens Deurne in aandeelhoudersvergadering Brabant Water
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu de Peel (COVM)
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur BSOB
 • Plv. lid algemeen bestuur GGD Brabant-Zuidoost
 • Lid van comité van aanbeveling van Stichting Leergeld
 • DB-lid MRE

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

Column burgemeester Buter

Burgemeester Greet Buter schrijft regelmatig een column. Leest u mee?

Lees de columns van Greet Buter