Functie

 • Burgemeester

  Portefeuille

  • Samenspel & Openbare orde en veiligheid

   Taken

   • Foto burgemeester Greet Buter
    Bestuur en ondersteuning
    • Representatie
   • Dienstverlening
    • Burgerlijke stand
    • Verkiezingen
    • Lijkbezorging en -registratie
    • Dienstverlening
    • Communicatie
   • Bedrijfsvoering
    • Personeel en organisatie
    • Juridische zaken
    • Inkoop
    • ICT
   • Een zorgzame en veilige gemeente
    • Rampenbestrijding en crises
    • Regionale brandweer
    • Openbare orde en veiligheid
    • Handhaving
    • APV- en horecavergunningen

   Coördinerend uit raadsprogramma

   • Huisvesting statushouders, vluchtelingen
   • Samenspel:
    • met inwoners (incl. dorps- en wijkraden)
    • tussen raad, college en organisatie
    • dienstverlening

   Projecten

   • Verbouwing Huis voor de samenleving
   • Wet open overheid

   Nevenfuncties

   • Lid algemeen bestuur Metropool Regio Eindhoven (MRE)
   • Lid algemeen bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO)
   • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
   • Lid bestuurlijk platform Veiligheidsoverleg Oost-Brabant
   • Lid bestuurlijk vooroverleg risicobeheersing Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRZBO)
   • Lid comité van aanbeveling Stichting Inloophuis De Cirkel
   • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu de Peel (COVM)
   • Penningmeester Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)
   • Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Bizob
   • Vertegenwoordiger namens Deurne in aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
   • Vertegenwoordiger namens Deurne in aandeelhoudersvergadering Brabant Water
   • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu de Peel (COVM)
   • Lid dagelijks en algemeen bestuur BSOB
   • Plv. lid algemeen bestuur GGD Brabant-Zuidoost
   • Lid van comité van aanbeveling van Stichting Leergeld

   Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

   Column burgemeester Buter

   Burgemeester Greet Buter schrijft regelmatig een column. Leest u mee?

   Lees de columns van Greet Buter