Functie

 • Wethouder¬†mobiliteit, openbare ruimte en vrijetijdseconomie
 • 2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Mobiliteit, Openbare ruimte & Vrijetijdseconomie

Taken

 • Foto wethouder Helm Verhees
  Een zorgzame lokale economie
  • Vrijetijdseconomie, toerisme en recreatie
 • Goede bereikbaarheid
  • Verkeer
  • Parkeren
  • Gladheidsbestrijding
  • Openbare verlichting
 • Gezond wonen en leven
  • Zwerfafval
  • Rioolaansluitingen en afvalwaterbeheer
  • Waterbeheer
  • Afval
 • Goede voorzieningen
  • Groen, beheer en onderhoud
  • Zwerfdieren
  • Speelvoorzieningen
  • Kermissen
 • Betaalbaar en divers wonen
  • Arbeidsmigrantenhuisvesting, zorgwoningen, CPO projecten en alternatieve woonvormen
 • Een zorgzame en veilige gemeente
  • Woonzorgvisie
  • Sport en verenigingen (beleid en subsidies)

Projecten

 • Green Valley Estate

Nevenfuncties

 • Ambassadeur bestuurlijk kernteam verkeersveiligheid
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur BLINK
 • Lid bestuurlijk overleg Derde Spoor
 • Lid bestuurlijke adviesgroep A67
 • Lid PoHo MRE mobiliteit
 • Voorzitter MRE Mobiliteit Bestuurlijk Oost
 • Voorzitter Stuurgroep Arbeidsmigranten namens de subregio de Peel
 • Lid stuurgroep Arbeidsmigranten
 • Lid stuurgroep samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel
 • Lid bestuurlijk overleg Oost Bereikbaar
 • Lid stuurgroep N270
 • Lid stuurgroep N279
 • Plv. lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
 • Plv. lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu de Peel (COVM)
 • Plv. lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten
 • Bestuurlijk overleg VVV
 • Bestuurlijk overleg vrijetijdseconomie Peelgemeenten
 • plv AB-lid MRE

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.