Functie

 • Wethouder┬ámobiliteit, openbare ruimte en vrijetijdseconomie
 • 2e locoburgemeester

Portefeuille

 • Mobiliteit, Openbare ruimte & Vrijetijdseconomie

  Taken

  • Foto wethouder Helm Verhees
   Een zorgzame lokale economie
   • Vrijetijdseconomie, toerisme en recreatie
  • Goede bereikbaarheid
   • Verkeer
   • Parkeren
   • Gladheidsbestrijding
   • Openbare verlichting
  • Gezond wonen en leven
   • Zwerfafval
   • Rioolaansluitingen en afvalwaterbeheer
   • Waterbeheer
   • Afval
  • Goede voorzieningen
   • Groen, beheer en onderhoud
   • Zwerfdieren
   • Speelvoorzieningen
   • Kermissen
  • Betaalbaar en divers wonen
   • Arbeidsmigrantenhuisvesting, zorgwoningen, CPO projecten en alternatieve woonvormen
  • Een zorgzame en veilige gemeente
   • Woonzorgvisie
   • Sport en verenigingen (beleid en subsidies)

  Projecten

  • Green Valley Estate

  Nevenfuncties

  • Ambassadeur bestuurlijk kernteam verkeersveiligheid
  • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur BLINK
  • Lid bestuurlijk overleg Derde Spoor
  • Lid bestuurlijke adviesgroep A67
  • Lid PoHo MRE mobiliteit
  • Voorzitter MRE Mobiliteit Bestuurlijk Oost
  • Voorzitter Stuurgroep Arbeidsmigranten namens de subregio de Peel
  • Lid stuurgroep Arbeidsmigranten
  • Lid stuurgroep samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel
  • Lid bestuurlijk overleg Oost Bereikbaar
  • Lid stuurgroep N270
  • Lid stuurgroep N279
  • Plv. lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
  • Plv. lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieu de Peel (COVM)
  • Plv. lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten
  • Bestuurlijk overleg VVV
  • Bestuurlijk overleg vrijetijdseconomie Peelgemeenten

  Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.