Tekstlogo gemeente Deurne

Herstelwerkzaamheden Soemeersingel Helenaveen

Herstelwerkzaamheden Soemeersingel Helenaveen

In de afgelopen maanden zijn diverse scenario’s onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid om de verzakkingen te herstellen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de dorpsraad en een afvaardiging van de inwoners van Helenaveen om te praten over de diverse opties. Op maandag 21 augustus vond een wandeling plaats met de omwonenden over de Soemeersingel. Hier gingen we met elkaar in gesprek over de voorgenomen werkzaamheden.

Home - Plannen en projecten - Herstelwerkzaamheden Soemeersingel Helenaveen

Lage grondwaterstand

De afgelopen twee jaar is door een extreem lage grondwaterstand het veen onder de Soemeersingel geoxideerd, letterlijk verdwenen. Hierdoor zijn ernstige wegverzakkingen ontstaan die dit jaar worden hersteld. Er is gekozen om de verzakkingen te herstellen met een beheermaatregel. Dit betekent dat de ergste wegverzakkingen plaatselijk worden hersteld door het verwijderen van het resterende veen en vervolgens deze verzakkingen te vullen met zand. Daarna wordt de fundering teruggeplaatst en dichtgelegd met klinkers.

Monitoren

Gezien de zwakke ondergrond van de Soemeersingel wordt twee keer per jaar een schouw uitgevoerd om de kwaliteit van de weg te monitoren. Als nieuw onderhoud nodig blijkt kan dit direct uitgevoerd worden. Deze beheermaatregel blijft tot minimaal 2027 in stand. Daarna wordt vastgesteld of deze oplossing afdoende werkt en of op deze voet verder wordt gegaan.

Verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid op de Soemeersingel in de toekomst te verbeteren worden de bestaande wegversmallingen na de herstelwerkzaamheden vervangen door verkeersplateaus die in de volle breedte van de weg worden geplaatst. Dit zorgt ook voor een betere doorstroming van het verkeer. Om de kans op nieuwe wegverzakkingen te verkleinen wordt een aslastbeperking van 3 ton ingesteld (met uitzondering van bestemmingsverkeer). De snelheid op het wegvak van de Soemeersingel dat binnen de bebouwde kom ligt wordt teruggebracht naar 30 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom wordt de toegestane snelheid na de werkzaamheden weer teruggebracht naar 60 kilometer per uur. De eerste maanden na het herstel monitoren we de verkeerssnelheid.

Blijf op de hoogte

Via de projectwebsite Herstelwerkzaamheden Soemeersingel in Helenaveen(externe link) houden wij u op de hoogte van dit project.