Gemeente Deurne wil graag dat de openbare ruimte toegankelijk is voor iedereen. Het uitlaten van honden is hier onderdeel van, maar ook het voorkomen van overlast van hondenpoep. Daarom is er gezorgd voor een aantal voorzieningen zoals afvalbakken, losloopterreinen en uitlaatvelden. Ook gelden er bepaalde regels waar u zich als hondenbezitter aan moet houden om overlast te voorkomen.

Hond aan de lijn en opruimplicht

Binnen de bebouwde kom moeten honden verplicht aangelijnd zijn en moeten uitwerpselen worden opgeruimd, behalve als er iets anders is aangegeven (uitlaatzones / losloopveldjes). Buiten de bebouwde kom mogen honden los lopen en hoeft er niet te worden opgeruimd, behalve als dit anders is aangegeven (denk aan natuurgebieden, begrazingsgebieden, particuliere terreinen).

U moet de uitwerpselen direct opruimen. Gooi het zakje daarna dichtgeknoopt in een hondenafvalbak en niet op een veldje van een hondenuitlaatplaats of in een put of kolk.

Hondenuitlaatplaats (Hup)

Dit is een zone gemarkeerd met borden. Binnen deze zone geldt aanlijnplicht maar géén opruimplicht.

Losloopveld

Dit is een afgerasterd terrein waar u uw hond kunt laten rennen. Op deze veldjes mag de hond los lopen maar geldt wél de opruimplicht.

Buntven

Honden mogen niet los lopen in (en hebben ook nooit los mogen lopen) bij het Buntven. Het is een natuurgebied waar een aanlijnplicht geldt. Dit ter bescherming van de aanwezige beschermde flora en fauna. Er staat een raster omheen ten behoeve van de begrazing met schapen wat daar als beheermaatregel plaats vindt.

Heeft u gevonden wat u zocht?