De gemeente Deurne wil graag dat de openbare ruimte toegankelijk is voor iedereen. Het uitlaten van honden is hier onderdeel van, maar ook het voorkomen van overlast van hondenpoep. Daarom is er gezorgd voor een aantal voorzieningen zoals afvalbakken, losloopterreinen en uitlaatvelden. Ook gelden er bepaalde regels waar u zich als hondenbezitter aan moet houden om overlast te voorkomen. U vindt die regels hieronder.

Hond aan de lijn en opruimplicht

Binnen de bebouwde kom moeten honden verplicht aangelijnd zijn en moeten uitwerpselen worden opgeruimd, behalve als er iets anders is aangegeven (uitlaatzones / losloopveldjes). Buiten de bebouwde kom mogen honden los lopen en hoeft er niet te worden opgeruimd, behalve als dit anders is aangegeven (denk aan natuurgebieden, begrazingsgebieden, particuliere terreinen).

U moet de uitwerpselen direct opruimen. Gooi het zakje daarna dichtgeknoopt in een hondenafvalbak en niet op een veldje van een hondenuitlaatplaats of in een put of kolk.

Hondenuitlaatplaats (Hup)

Dit is een zone gemarkeerd met borden. Binnen deze zone geldt aanlijnplicht maar géén opruimplicht.

Losloopveld

Dit is een afgerasterd terrein waar u uw hond kunt laten rennen. Op deze veldjes mag de hond los lopen maar geldt wél de opruimplicht.

Wandelen bij het Buntven

Het Buntven is een tamelijk groot en ondiep ven in het Zandbos,

Bij het Buntven is er een omheind losloopgebied, in het (Zand)bos geldt de aanlijnplicht. Hierdoor lopen de meeste mensen die met hun hond aangelijnd willen lopen door het Zandbos en lopen de mensen die hun hond los willen laten lopen door het Buntven. Op deze manier zijn er weinig conflicten en problemen tussen eigenaren met aangelijnde honden en loslopende honden.

Bij het Buntven worden schapen ingezet om het ven te kunnen behouden. Deze schapen staan hier een paar periodes in het jaar, meestal in de lente en de herfst. Wanneer de schapen er zijn, wordt er altijd een bordje opgehangen bij de ingangen van het Buntven. In deze periode is het verstandig om uw hond aangelijnd te houden.

Heeft u gevonden wat u zocht?