Kalender voor de politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen woensdag 16 maart 2022.

De kalender in een tijdlijn

 1. Afgerond: Registratie naam(aanduiding) politieke partij -

  Om met een bepaalde naam(aanduiding) aan de verkiezingen mee te doen, moet een politieke partij die naam eerst registreren bij het centraal stembureau van de gemeente Deurne.

 2. Afgerond: Wijziging naam(aanduiding) geregistreerde politieke partij -

  Voor een wijziging van de naam(aanduiding) van een geregistreerde politieke partij geldt dezelfde termijn als voor de registratie van een partij.

 3. Afgerond: Voorbereiden kandidaatstelling door politieke partijen -

  Software voor de politieke partijen is beschikbaar op de website van de Kiesraad, https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/kandidaatstelling.

 4. Afgerond: Ondersteuningsverklaringen afleggen in het gemeentehuis -

  Nieuwe partijen (dus nog geen zitting hebben in huidige raad) hebben 20 ondersteuningsverklaringen nodig bij de kandidaatstelling. Deze kiezers verklaren dat zij de kandidatenlijst, zoals deze wordt ingediend, ondersteunen.

 5. Afgerond: Voorinleveren kandidatenlijsten. -

  Maak hiervoor een afspraak met de contactpersoon Verkiezingen. Wij controleren de kandidatenlijst en andere formulieren voor u.

 6. Afgerond: Dag van Kandidaatstelling -

  Van 09.00 tot 17.00 uur.

  Politieke partijen leveren de formulieren voor de kandidaatstelling in bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak met de contactpersoon Verkiezingen. Heeft u vragen over de kandidaatstelling? U kunt bellen naar: 0493-38 77 11. Of stuur een mail naar: verkiezingen@deurne.nl

 7. Afgerond: Niet-openbare zitting van het centraal stembureau -

  Om 16.00 uur.

  Het centraal stembureau onderzoekt de ingeleverde kandidatenlijsten. Als er verzuimen worden vastgesteld, dan ontvangt de inleveraar bericht. 

 8. Afgerond: Mogelijkheid tot herstellen van verzuimen door de politieke partijen. -

  2 februari 2022, tussen 09.00-17.00 uur

  3 februari 2022, tussen 09.00-17.00 uur

 9. Afgerond: Openbare zitting centraal stembureau in het gemeentehuis -

  Om 10.00 uur.

  Zitting over geldigheid kandidatenlijsten en kandidaten, de geldigheid van de aanduidingen en de nummering van de kandidatenlijsten. 

  U kunt de zitting volgen via een livestream op ons youtube kanaal.

 10. Afgerond: Lijsttrekkersdebat -

  Deurne Kiest! De debatavond met debatleider Roderik van Grieken, hij gaat met alle lijsttrekkers van de 7 politieke partijen in debat. Ga naar de live-stream op Youtube van DMG Media Groep.

 11. Afgerond: Verkiezingsdag -

  De verkiezingsdag, de dag waarop gestemd kan worden.

 12. Afgerond: Uitslagenavond -

  De uitslagenavond voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 is vanaf 21.00 uur te volgen via de live-stream op Youtube van DMG Media Groep.

 13. Afgerond: Openbare zitting centraal stembureau in het gemeentehuis -

  Om 10.00 uur.

  Openbare zitting hoofdstembureau tot vaststelling van de uitkomst van de stemming.
  Openbare zitting centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing (proces-verbaal P22-2).

  De zitting kunt u volgen via een livestream op ons Youtube kanaal.

 14. Afgerond: Uitnodigen gekozen raadsleden -

  Uitreiken kennisgeving benoeming aan gekozen raadsleden. De gekozen raadsleden ontvangen een uitnodiging.

 15. Afgerond: Raadsvergadering -

  Om 20.00 uur.

  Onderzoek geloofsbrieven en beslissing over toelating. Afscheid huidige raad.

 16. Afgerond: Raadsvergadering -

  Om 20.00 uur.

  Beëdiging van de gekozen raadsleden.