Kind adopteren

Als u een kind adopteert, neemt u de zorg en opvoeding over van de biologische ouders. U en het kind worden dan ook wettelijk familie van elkaar. Om een adoptie aan te vragen, doet u een verzoek bij de rechtbank. U bent verplicht een advocaat in te schakelen.

Hoe werkt het?

Zowel bij een adoptie waarbij een land is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag als bij een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag moet uw adoptiekind naar Nederland reizen op een paspoort van het land van herkomst.

Aanvraag Machtiging tot Voorlopig Verblijf

Wilt u een kind adopteren uit een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag? Vraag dan eerst een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Als de MVV is goedgekeurd door de IND, geeft de ambassade of de consulaat-generaal een MVV-visum af in het paspoort van herkomst van uw adoptiekind. Dan mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen.

Wilt u een kind adopteren uit een land dat niet is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag? Vraag dan ook een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) aan bij de IND. Nadat de aanvraag is goedgekeurd door de IND, mag u samen met uw geadopteerde kind naar Nederland reizen.

Is uw adoptiekind in Nederland aangekomen? Dan meldt u dit binnen 5 werkdagen bij de gemeente. Op de website van de gemeente leest u bij Inschrijving vanuit het buitenland wat u moet doen voor het inschrijven bij de gemeente.

Goed om te weten

Als u een kind wilt adopteren, komt daar veel bij kijken. Op de website van Rijksoverheid en de website van Rechtspraak.nl leest u hier meer over.

Heeft u gevonden wat u zocht?