De gemeente Deurne werkt voortdurend aan het actueel houden van adresgegevens en kaartmateriaal voor het actualiseren van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (hierna: de BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (hierna: de BGT). 
Als er bouwwerkzaamheden plaatsvinden in de gemeente moeten wijzigingen ingemeten worden. Daarom is het soms nodig dat landmeters op uw perceel komen. De gemeente heeft opdracht verleend aan het bedrijf Geomij B.V. uit Herten om de wijzigingen in kaart te brengen. 

Uw medewerking

Wij vragen uw medewerking aan de werkzaamheden van de landmeters. Zij hoeven nooit in uw woning te zijn en zij kunnen zich altijd legitimeren. De landmeters bellen altijd eerst bij u aan en vertellen u de reden van de meting. Zij vragen uw toestemming om de meting uit te voeren. Als u niet thuis bent bij een eerste bezoek van de landmeters laten zij een brief met contactgegevens achter. U kunt dan een afspraak maken met de landmeter.

Wat is de BAG en BGT? 

De BAG is een registratie met gegevens over gebouwen en adressen. De BGT is een gedetailleerde basiskaart waarop onder andere gebouwen, wegen, water en groen staan. U kunt deze kaart zelf bekijken op de website PDOK viewer.
De gemeente gebruikt de BGT als ondergrond voor omgevingsplannen en voor het beheer van de openbare ruimte, maar ook derden mogen deze basiskaart vrij gebruiken.

Heeft u een conflict over erfgrenzen?

De gemeente geeft geen grenzen aan tussen percelen voor particulieren. Ook gemeentelijke grenzen die niet wijzigen, zet de gemeente niet uit. Als u wilt weten waar uw erfgrenzen liggen, kunt u het beste direct contact opnemen met het Kadaster.

Heeft de tekst op deze pagina u geholpen?