Iedere dag gaan kinderen naar school. Te voet, met de fiets, met de bus of met de auto. Als de school te ver weg is kan onder bepaalde voorwaarden gebruik gemaakt worden van leerlingenvervoer.

Soorten leerlingenvervoer

Er zijn drie soorten leerlingenvervoer:

 • vergoeding openbaar vervoer of fiets
 • georganiseerd vervoer met taxi of bus
 • vergoeding voor zelf halen en brengen

Voorwaarden

Voor een aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • De school is zo dichtbij mogelijk
 • De school sluit zo goed mogelijk aan (toegankelijk)
 • Het gaat om een speciale school, Speciaal Onderwijs (SO) of Speciaal Basisonderwijs (SBO)
 • Er is geen of geen goede aansluiting bij het openbaar vervoer
 • Fietsen kan niet in verband met een handicap
 • De afstand naar school is meer dan 4 km (SO) of meer dan 6 km (SBO)

Heeft u vragen over leerlingenvervoer, neem dan contact op met de gemeente.

Aanvragen leerlingenvervoer

U kunt online een aanvraag indienen voor leerlingenvervoer. Voor het aanvraagformulier heeft u DigiD nodig.

 • U kunt elk jaar een aanvraag indienen vóór 1 juni, zodat we op tijd het vervoer kunnen regelen. 
 • Heeft u eerder een meerjarige beschikking ontvangen? Dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. 
 • Vraagt u leerlingenvervoer in het midden van het schooljaar aan? Doe dit zes weken van tevoren.

Hoe lang duurt het?

 • Doet u uw aanvraag voor 1 juni vóór het begin van het nieuwe schooljaar? Dan krijgt u voor het begin van het nieuwe schooljaar bericht of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • Doet u uw aanvraag tijdens het schooljaar? Dan krijgt u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 weken bericht van ons.

Alleen voor structurele handicap

Leerlingenvervoer wordt ingezet als het om een structurele handicap gaat. Een handicap wordt structureel bevonden als deze langer dan 3 maanden aan houdt. Anders is het de verantwoordelijkheid van ouders.

Alleen voor onderwijs

Als uw kind naar een specialistisch kinderdagverblijf of dagbesteding gaat, kan leerlingenvervoer hiervoor net ingezet worden. Het gaat hier namelijk niet om onderwijs, dus leerlingenvervoer is niet van toepassing.

Volgens schooltijden

Leerlingenvervoer rijdt volgens de schooltijden zoals vastgesteld in het schoolplan van de betreffende school. Het vervoer kan afgemeld worden in de app van de vervoerder, ouders zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer van hun kind. Wijzigingen van schooltijden, examens e.d. moeten eerst door ons goedgekeurd worden, alvorens Van Helvoort Taxi deze wijziging door zal voeren. Afspraak is dat de wijzigingen 5 werkdagen van tevoren doorgegeven worden.
 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wijziging doorgeven

Zijn er veranderingen die invloed hebben op het vervoer van uw kind, zoals bijvoorbeeld examens, een verhuizing, of verandering van school? Geef dit dan minimaal 5 werkdagen van tevoren online aan ons door. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

DigiD linkWijzigingsformulier leerlingenvervoer

Klachten

Heeft u klachten over het leerlingenvervoer? Dan meldt u dit telefonisch of schriftelijk bij de vervoerder:

Van Helvoort Taxi Groep B.V.
Molenrand 2
5421 VZ, Gemert
Telefoonnummer: 0492 - 36 11 11
E-mail: info@vanhelvoorttaxi.nl

Zij handelen uw klacht binnen één week na melding af.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de vervoerder? Dan kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij de gemeente. Let op! Voeg bij deze klacht uw oorspronkelijke klacht en de reactie van de vervoerder hierop. Wij behandelen uw klacht binnen drie weken na ontvangst.

Heeft u gevonden wat u zocht?