Iedere dag gaan kinderen naar school; te voet, met de fiets, met de bus of met de auto. Als de school te ver weg is kan onder bepaalde voorwaarden gebruik gemaakt worden van leerlingenvervoer.

Er zijn drie soorten leerlingenvervoer.

 • Vergoeding openbaar vervoer of fiets
 • Georganiseerd vervoer met taxi of bus
 • Vergoeding voor zelf halen en brengen

U dient een aanvraag in als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt::

 • De school is zo dichtbij mogelijk
 • De school sluit zo goed mogelijk aan (toegankelijk)
 • Het gaat om een speciale school, Speciaal Onderwijs (SO) of Speciaal Basisonderwijs (SBO)
 • Er is geen of geen goede aansluiting bij het openbaar vervoer
 • Fietsen kan niet in verband met een handicap
 • De afstand naar school is meer dan 4 km (SO) of meer dan 6 km (SBO)

Twijfelt u of u een aanvraag kunt doen? Neem dan contact op met Zorg in Deurne via telefoonnummer 0493 - 387 387.

Aanvragen leerlingenvervoer

U dient de aanvraag in met onderstaand formulier. 

Doe dit elk jaar vóór 1 juni, zodat we op tijd het vervoer kunnen regelen. Heeft u eerder een zogenaamde meerjarige beschikking ontvangen? Dan hoeft dat niet. Vraagt u leerlingenvervoer in het midden van het schooljaar aan? Doe dit zes weken van tevoren.

DigiD linkAanvragen leerlingenvervoer

Voor het aanvraagformulier heeft u DigiD nodig. Houdt uw inloggegevens bij de hand. Heeft u nog geen Digid? Vraag deze dan aan op www.digid.nl(externe link)

Hoe lang duurt het?

 • Doet u uw aanvraag voor 1 juni vóór het begin van het nieuwe schooljaar? Dan krijgt u voor het begin van het nieuwe schooljaar bericht of u in aanmerking komt voor een vergoeding.
 • Doet u uw aanvraag tijdens het schooljaar? Dan krijgt u zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 8 weken bericht van ons.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Eigen bijdrage

Is de afstand van de woning naar de school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs meer dan 20 kilometer? Dan kunnen wij een eigen bijdrage vragen, afhankelijk van het verzamelinkomen. Dit geldt niet voor speciaal onderwijs.

Wijziging doorgeven

Zijn er veranderingen die invloed hebben op het vervoer van uw kind, zoals bijvoorbeeld examens, een verhuizing, of verandering van school? Geef dit dan minimaal 5 werkdagen van tevoren aan ons door met onderstaand formulier.

DigiD linkWijzigingsformulier leerlingenvervoer

Ook voor het wijzigingsformulier heeft u DigiD nodig. 

Klachten

Heeft u klachten over het leerlingenvervoer? Dan meldt u dit telefonisch of schriftelijk bij de vervoerder:

Van Helvoort Taxi Groep B.V.
Molenrand 2
5421 VZ, Gemert
Telefoonnummer 0492 - 36 11 11
E-mail: info@vanhelvoorttaxi.nl

Zij handelen uw klacht binnen één week na melding af.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de vervoerder? Dan kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen bij de gemeente. Let op: Voeg bij deze klacht uw oorspronkelijke klacht en de reactie van de vervoerder hierop. Wij behandelen uw klacht binnen drie weken na ontvangst.

Heeft u gevonden wat u zocht?