Wat is een ongewoon voorval?

Volgens de wet is een ‘voorval’ of ‘incident’ elke gebeurtenis die afwijkt van de normale bedrijfsactiviteiten waardoor nadelige gevolgen voor het milieu (dreigen te) ontstaan. Denk daarbij aan storingen in het productieproces (bijvoorbeeld storingen van luchtwassers) of ongelukken en calamiteiten.

Melding ongewoon voorval

Meld een ongewoon voorval via tel. 073 - 681 28 21 bij de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). De MilieuKlachtenCentrale is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Kijk hiervoor ook op de website www.milieuklachtencentrale.nl(externe link).

Weet u al vooraf dat u overlast gaat veroorzaken?

Ook als u vooraf weet dat uw activiteiten (tijdelijk) overlast zullen veroorzaken, bijvoorbeeld vanwege gepland onderhoud, kunt u een melding doen bij de MilieuKlachtenCentrale van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via 073-681 28 21.

Waarom melden?

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is namens de gemeente Deurne verantwoordelijk voor een veilige en gezonde leefomgeving.  Uw bedrijf is vanuit de Wet milieubeheer(externe link) verplicht om gebeurtenissen te melden die niet in het normale productieproces vallen. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld gepland onderhoud, maar ook om kleine of grote incidenten. U moet deze meldingen zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven. Dan kunnen wij hierop anticiperen.

Heeft u gevonden wat u zocht?