Burgemeester Greet Buter
Burgemeester Greet Buter

Vorige week waren de gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen die gaan over alles wat zich dichtbij afspeelt. Uw directe leefomgeving, de (jeugd)zorg en Wmo, de leefbaarheid in wijk en dorp. 
Het aantal Deurnenaren dat gebruik heeft gemaakt van zijn of haar stemrecht was net iets meer dan 52%. In 2018 was dat nog 56%. Veel mensen wijten de lage opkomst aan de onrust in de wereld: u bent simpelweg met andere zaken bezig. Anderen zeggen niet te weten waar ze (lokaal) op moeten stemmen. Vaak omdat niet duidelijk is wát de gemeenteraad nu eigenlijk doet. De landelijke politiek vind je in alle media terug, de lokale veel minder. 
Dat democratie belangrijk is, zal bijna niemand bestrijden. Ook niet dat het recht om te stemmen daar onverbrekelijk bij hoort. Er ligt wel een uitdaging om ook de lokale democratie dichter bij de inwoners te krijgen. Die ligt bij het gemeentebestuur, bij de lokale en regionale media, bij de raad als geheel, de 7 afzonderlijke fracties en de 23 leden. Welke thema’s spelen er, hoe kunnen we inwoners beter betrekken bij het politieke debat, hoe gaan we om met verschillen én met overeenkomsten? 
De uitdaging ligt ook een beetje bij u: de inwoners van Deurne. Wanneer gaat het u aan het hart, wat houdt u bezig en maakt u ook gebruik van de momenten waarop u invloed kunt uitoefenen? Wanneer zoekt u uw vertegenwoordigers in de raad op, geeft u hen uw inzicht mee? Hoe beter raadsleden gevoed worden met ook uw inzicht, hoe beter ze besluiten kunnen nemen. 
Een keer in de vier jaar, heeft u een bepalende stem. En jazeker: dat is er maar één. Eén van de ruim 26.000 die mee bepalen hoe het democratische bestuur van Deurne eruit ziet. Elke van al die stemmen doet ertoe en kan het verschil maken. Hoe meer mensen stemmen, hoe beter de afspiegeling van de bevolking is in de raad. 
De komende vier jaar hebben we dus iets te doen samen: het gemeentebestuur en u, de inwoners. Meer delen, elkaar vaker opzoeken, goede en belangrijke gesprekken voeren. Ik hoop van harte dat dit gaat helpen om de daling in de opkomst in 2026 tot een stijging om te buigen. Wie doet er mee?

Greet Buter