Gemeente Deurne wil opvang bieden voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Op dit moment huisvesten we statushouders en Oekraïense vluchtelingen en heeft het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een locatie op het oog voor minderjarige vluchtelingen. Het uitgangspunt is dat alle nieuwkomers zich thuis voelen in onze gemeente. En dat zij zoveel als mogelijk mee kunnen doen, bijvoorbeeld door (vrijwillig) te werken, naar school te gaan of andere activiteiten mee kunnen doen.

Opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

Vlag Oekraïne

Op dit moment worden ongeveer 70 Oekraïners opgevangen in onze gemeente. Dit gebeurt in een aantal tijdelijke locaties:

  • Een pand van een zorginstelling in Deurne (32 personen)
  • Een pand van de kerk in Deurne (14 personen)
  • Een woongedeelte gekoppeld aan het gemeentehuis (6 personen)
  • Een woning in de buurt Heiakker (8 personen)
  • Een recreatieve groepsaccommodatie in Liessel (10 personen)

We zijn bezig met het realiseren van de volgende locaties voor Oekraïners:

  • Een oude kleuterschool in Helenaveen (16 personen)
  • De benedenverdieping van de oude verpleegstersflat (28 personen)
  • De bovenverdieping van een winkel in het centrum (14 personen)

In totaal bieden we opvang aan 128 Oekraïense vluchtelingen. In de regio is afgesproken dat Deurne 149 Oekraïners opvangt. Daarom blijven we op zoek naar nieuwe locaties.

Statushouders

Een statushouder is een asielzoeker waarvan de asielaanvraag is goedgekeurd en daardoor een (tijdelijke) vergunning heeft om in Nederland te blijven. Statushouders worden gekoppeld aan gemeenten. Voor Gemeente Deurne is afgesproken dat we in 2023 90 statushouders huisvesten. Statushouders mogen in Nederland naar school en werken.

Asielzoekers

Vluchtelingen die in Ter Apel asiel aanvragen, verhuizen naar een asielzoekerscentrum (AZC) in Nederland. Er blijft vraag naar AZC’s. Binnen de regio is afgesproken dat Deurne 119 asielzoekers opvangt en we zijn op zoek naar een passende locatie.

Op dit moment is COA aan het kijken of ze alleenstaande minderjarige vluchtelingen op kunnen vangen in een pand in het buitengebied van Liessel. Hiervoor loopt een vergunningsaanvraag. Het plan van COA is om 44 alleenstaande minderjarige vluchtelingen tussen de 15 en 18 jaar te huisvesten en begeleiden.

Voor meer vragen over deze opvang, verwijzen we graag naar de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.

Uitleg van begrippen

Vluchteling

Een vluchteling is iemand die gedwongen op de vlucht is voor oorlog, geweld of vervolging.

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die in een ander land om bescherming heeft gevraagd maar deze nog niet heeft gekregen. Zolang de asielprocedure loopt, hebben asielzoekers recht op opvang, zorg en begeleiding. Een asielzoeker mag pas werken als zijn of haar asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Daarnaast is de periode dat een asielzoeker mag werken beperkt: in een periode van 52 weken mag een asielzoeker 24 weken werken.

Statushouder of vergunninghouder

Een asielzoeker die erkend is als vluchteling wordt een statushouder. Een statushouder is in het bezit van een verblijfsvergunning. In Nederland bepaalt de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) of mensen een erkende status krijgen.

Verblijfsvergunning

Dit is een document waaruit blijkt dat een niet-Nederlander toestemming heeft om langer dan drie maanden in Nederland te verblijven en hier te wonen, te werken en te leven. De meeste asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (meestal 5 jaar). Daarna wordt bekeken of a) nog steeds bescherming nodig is b) het inburgeringsexamen met succes is afgelegd. Is dat het geval? Dan kan een vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend.

Gekoppelde statushouder

Dit zijn statushouders die zijn toegewezen aan een bepaalde gemeente. Deze gemeente is dan verantwoordelijk voor de huisvesting van de statushouder.

Beschermde status

Vluchtelingen uit (in dit geval) Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit of vluchtelingen die legaal in de Oekraïne verbleven ten tijde van het uitbreken van de oorlog én hun familieleden (partners en minderjarige ongehuwde (stief)kinderen) hebben een beschermde status tot in ieder geval 4 maart 2024. Deze wordt waarschijnlijk met een jaar verlengd (tot 4 maart 2025). Dat betekent dat deze groep recht heeft op opvang, onderwijs, financiële en medische hulp en/o) ondersteuning. Ook mogen Oekraïners werken.