Blink is een, in Nederland, unieke publiek-private samenwerking tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en PreZero Nederland. Het servicegebied van Blink in de Peelregio (Zuidoost-Brabant) telt ongeveer 110.000 huisaansluitingen. 

Activiteiten van Blink

Blink is namens de genoemde gemeenten actief op het gebied van afvalinzameling, grondstoffenbeheer, reiniging en onderhoud van de openbare ruimte en beheer van de milieustraten. Dagelijks zijn er circa 110 medewerkers actief. Jaarlijks wordt er zo’n 105.000 ton aan grof en fijn huishoudelijk afval ingezameld, waarvan het meeste door PreZero duurzaam wordt verwerkt. Daarnaast speelt Blink een rol in het aanjagen van de regionale circulaire economie.

Melding of klacht over afvalinzameling

Is uw container niet geleegd? Of het Plastic niet opgehaald? Of is uw container stuk en wilt u een nieuwe aanvragen? Hiervoor maakt u een melding bij Blink.

Ga naar de website van Blink (MijnBlink)

Foto van een vrachtwagen van afvalverwerker Blink