Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten, namelijk Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en Uden.

Voor onze deelnemers voeren we de belastingtaak uit. We zorgen ervoor dat iedereen die belasting moet betalen (belastingplichtigen) een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Ieder jaar versturen we ongeveer 400.000 aanslagbiljetten. We halen per jaar ruim 275 miljoen euro belastinggeld op voor onze deelnemers.

Voor sommige belastingen hebben we een WOZ-waarde nodig. Die WOZ-waarde bepalen we ook voor de onze deelnemende gemeenten. Dat zijn ongeveer 160.000 woningen en bedrijfspanden die we per jaar waarderen.

Foto van iemand die op een rekeningmachine iets intikt

Contact