Als iemand is overleden, dan wordt dit doorgegeven bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit geldt ook voor een doodgeboren kindje.

De begrafenis of crematie moet plaatsvinden binnen 6 werkdagen na het overlijden. Er moet vooraf wel een aangifte van overlijden zijn gedaan. Na de aangifte van overlijden verstrekt de gemeente een verlof tot begraven of cremeren aan de uitvaartondernemer.

Wilt u als nabestaande weten wat u verder allemaal moet regelen? Ga dan naar de website van de rijksoverheid(externe link).

Aangifte van overlijden door uitvaartondernemer

Meestal verzorgt een uitvaartondernemer de overlijdensaangifte namens de nabestaanden. Als uitvaartondernemer doet u dit digitaal met eHerkenning of persoonlijk bij de gemeente.

U doet binnen 6 dagen na het overlijden aangifte bij de gemeente. Een begrafenis of crematie moet namelijk uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden.

Direct regelen

Aangifte van overlijden door uitvaartondernemer

(Heeft u een probleem/storing bij het invullen van de aangifte? Stuur dan een screenprint van de foutmelding naar: info@deurne.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op).

Doet u de aangifte tijdens het weekend of op een nationale feestdag? Dan nemen wij deze de eerstvolgende werkdag in behandeling.

Wat heeft u nodig?

  • bij digitale aangifte; eHerkenning. Bij persoonlijke aangifte; een geldig legitimatiebewijs
  • bij een overlijden op een natuurlijk manier; verklaring van natuurlijk overlijden (van een schouwarts)
  • bij een overlijden op een niet natuurlijke manier; verklaring van niet natuurlijk overlijden (van een schouwarts) en een verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie (van de officier van justitie)
  • B-enveloppe voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden
  • als de begrafenis of crematie moet worden uitgesteld (na de 6e werkdag vanaf het overlijden); een vergunning getekend door een geneeskundige

Termijnen voor een uitvaart

  • U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren.
  • Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig.
  • Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Overlijden in het buitenland

Kosten overlijdensakte

Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 16,60.

Afspraak maken

Kunt u op korte termijn niet terecht? Bel dan met een medewerker van het team Publiekszaken en Dienstverlening op telefoonnummer 0493-38 77 11.

Afspraak maken voor overlijdensaangifte

Heeft u gevonden wat u zocht?