Een overzicht van alle partners gemeente Deurne als het gaat om Deurne duurzamer te maken.

Wilt u hier zelf ook tussen staan als partner duurzaamheid gemeente Deurne? Stuur dan even een bericht naar communicatie@deurne.nl.

Energiehuis Slim Wonen

Logo Energiehuis Slim Wonen
Logo Energiehuis Slim Wonen

Energiehuis Slim Wonen is het nieuwe Serviceloket voor en door bewoners in de regio. Er worden gratis diensten voor bewoners en huiseigenaren aangeboden om slim energie te besparen of op te wekken. Met deskundige gratis voorlichting om je woning te verduurzamen.

Website Energiehuis Slim Wonen

Energyport Peelland

Logo energyport Peelland

Energyport Peelland (EPP) is een coöperatie zonder winstoogmerk met enkele honderden leden – zowel particulieren als ondernemers en overheidsorganisaties – die zich inzetten om de regio te helpen energieneutraal te maken. Zij doen dat door het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het ontwikkelen van initiatieven voor het opwekken van duurzame energie. EPP maakt mogelijk, signaleert, verbindt, stimuleert en initieert duurzame energiekansen. Samen besparen voor de toekomst van onze kinderen!

Website Energyport Peelland

De Ossenbeemd

Log De Ossenbeemd

De Ossenbeemd is een natuur- en milieucentrum waar jong en oud welkom zijn voor ontspanning en educatie over natuur, milieu en duurzaamheid. Kinderen leren al spelenderwijs alles over de natuur en het milieu. Ze organiseren natuurexcursies en hebben lespakketten voor alle leeftijden. De Ossenbeemd zet zich in voor bewustwording van de relatie tussen mensen, natuur en de uitputting van energie en natuurlijke voorraden.

Website De Ossenbeemd

Bijenhoudersvereniging

Logo NBV, Nederlandse Bijenhouders Vereniging

De bijenhoudersvereniging is actief betrokken bij verschillende groenprojecten in de gemeente Deurne. De expertise van de bijenhoudersvereniging ligt bij het beoordelen van de beplantingsplannen. Zij weten welke beplantingen het meest geschikt zijn voor de lokale bijen. En die dragen flink bij aan de biodiversiteit.

Website bijenhoudersvereniging

Energieloket Deurne

Het Energieloket Deurne is het verzamelpunt voor ideeën en aanpassingen van groenvoorzieningen bij u in de buurt. Wilt u graag nestkasten plaatsen in het park bij u in de buurt? Of bent u benieuwd welke soorten vleermuizen er in Deurne aanwezig zijn? Dit zijn enkele voorbeelden waarvoor het Energieloket Deurne is opgericht. Het loket is voor zowel individuen als verenigingen.

Website Energieloket Deurne

Parkmanagement Peelland

Logo parkmanagement Peelland

PMP is een stichting die zich inzet voor aangesloten bedrijven in Deurne en Liessel. Door de gezamenlijke wensen van de bedrijven te inventariseren kunnen er grote successen worden behaald met minder inspanning. PMP richt zich onder andere op het verduurzamen van bedrijventerreinen en de interne werkprocessen.

Website Parkmanagement Peelland

Platform Global Goals Deurne

Logo Platform Global Goals Deurne

Platform Global Goals Deurne is in 2020 ontstaan als initiatief van een groepje inwoners van de gemeente Deurne. Het doel is om alle 17 Global Goals samen in de lokale gemeenschap uit te werken. Het Platform werkt aan bewustwording, verbinding en samenwerking. Deurne heeft sinds 12 mei 2023 het keurmerk Fairtrade Gemeente. Global Goals en Fairtrade werken integraal samen binnen het Platform. Er gebeurt al heel veel. Het Platform legt verbinding voor nieuwe samenwerkingen tussen organisaties, scholen en bedrijven en werkt samen met partners zoals de gemeente. De Global Goals van de VN (Sustainable Development Goals in het Engels) lopen van 2016 tot 2030. De Goals zijn ‘inclusive’, allemaal verbonden met elkaar. De ene kan niet zonder de ander.

Iedereen in de gemeenschap is uitgenodigd. Iedereen kan meedoen om samen (nog meer) aan een goede gezonde toekomst te werken.

Voor een wereld die duurzaam en fair wordt. Aan welke goal werk jij?

Team 2030 was in Deurne de voorganger. In 2021 is het Team gestopt. Het Platform Global Goals Deurne heeft hun werk overgenomen.

Website Platform Global Goals Deurne