Steeds vaker spannen criminelen 'gewone' mensen voor hun karretje om geld en macht te verwerven. En ze misbruiken sociale en maatschappelijke structuren voor hun criminele activiteiten. We hebben als samenleving heel veel last van deze ondermijnende criminaliteit. We lijden schade, lopen gevaar, verliezen bezittingen of dierbaren en het kost ons geld. Het is een hardnekkig maatschappelijk probleem dat vaak dichterbij is dan je denkt.

Doelstelling

Het Peelland Interventie Team (PIT) speelt een belangrijke rol bij de integrale aanpak van de ondermijnende criminaliteit, handhavingsknelpunten en bij overlast. Het PIT is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt.

Onder de regie van het Peelland Interventie Team zijn er regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om ervoor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen.

Het Peelland Interventie Team gebruikt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de onderzoeken die het team doet naar mogelijke misstanden in de Peelregio.

Partners

Het Peelland Interventie Team bestaat uit zes gemeenten, politie Oost-Brabant, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM), Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO) en Senzer. Zij werken nauw samen met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, GGD, UWV, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) en de Belastingdienst.

Daarnaast staat het team in nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland.

Informatie en tips

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 - 58 79 03 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

Ondertekenen verlenging samenwerking

De gezamenlijke aanpak van ondermijnende- en overlastgevende situaties door het PIT gaat door!
Is er overlast van bijvoorbeeld prostitutie, drugs, illegale bewoning of fraude? Het Peelland Interventieteam (PIT) pakt dit aan! Sinds de start van het PIT team zijn de afgelopen 5 jaar 155 gezamenlijke acties uitgevoerd in het gebied. En we gaan door! Ook de komende 4 jaar werken we weer samen in het PIT. 
Bekijk de video om te zien wat het PIT precies doet en wat de resultaten van de afgelopen jaren zijn. 

Achtergrondafbeelding uitgelicht verlenging PIT, uitgebeeld door handen op elkaar