Burgemeester Greet Buter
Burgemeester Greet Buter

Het zijn onrustige en ook onzekere tijden, zowel op wereldschaal, als landelijk, als ook hier in onze lokale gemeenschap. Deze onzekerheid en onrust wordt meestal veroorzaakt door ontwikkelingen die we niet in de hand hebben, maar waar we ons wel toe moeten verhouden. Dat valt niet altijd mee, omdat de gedachten over hoe je daar samen het best mee om kunt gaan vaak ver uit elkaar lijken te liggen en het ook steeds lastiger is om elkaar te vinden. De afstand die in de Corona-tijd noodgedwongen is ontstaan, heeft ons daar niet bij geholpen. De kunst is nu om die afstanden weer te overbruggen, weer wat meer gevoel te krijgen bij elkaar, bij wat iedereen elke dag bezig houdt.

Heel veel is in beweging, en die beweging gaat snel. Daar zijn wij mensen niet zo op gebouwd. Wij houden van vastigheid, vertrouwdheid en willen graag fijn en veilig samenleven. Dat zie je overal, ook in de agrarische sector. Wat je inhoudelijk ook vindt, de toekomst van de sector houdt veel ondernemers, families, gezinnen bezig. Het is belangrijk daar oog voor te houden én dat er snel duidelijk wordt op welke toekomst deze ondernemers, families en gezinnen zich kunnen richten. Daar hoort compassie bij, en meedenken. 

Beweging zien we ook als het gaat om nieuwkomers in onze samenleving. Ook daar kun je heel verschillend naar kijken. Ook dit is een vraagstuk dat we als maatschappij, in het groot en in het klein, het hoofd moeten bieden, waar een beroep gedaan wordt op onze medemenselijkheid en veerkracht. Dat dit niet altijd gemakkelijk is als je zelf in de knoei zit, is ook duidelijk. Ook dat betekent dat we het als samenleving alleen maar samen kunnen oplossen.

De wereld gaat niet aan ons mooie Deurne voorbij. We ervaren en voelen dezelfde onzekerheden en uitdagingen als op andere plekken, en dezelfde onmacht als het gaat om het beïnvloeden daarvan. Dat gevoel is er en verdient erkenning. Oprecht heb ik de vraag hoe we hier als samenleving taal en woorden aan kunnen geven, en wat we kunnen doen om samen een vernieuwd perspectief te vinden – samen te bouwen aan een veerkrachtig Deurne.

Greet Buter