In acht straten van Koolhof gaan we het riool vernieuwen. Dit is nodig om het toenemende regenwater goed te kunnen verwerken en zo wateroverlast te voorkomen. Hiervoor moet de straat open. Deze kans grijpen we aan om ook andere verbeteringen aan te brengen in de wijk.

Wat zijn de plannen?

Om wateroverlast in de wijk Koolhof te voorkomen, moeten we zorgen voor een betere waterafvoer in de straten dichtbij het Gouwepark. Daarvoor gaan we het riool aanpassen en maken we een splitsing tussen het afvalwater en het hemelwater. Hemelwater is al het water wat uit de lucht komt, zoals regen of sneeuw. Afvalwater is het water dat afkomstig is van huishoudens zoals bijvoorbeeld was- en douchewater. Het hemelwater gaat in de toekomst niet meer naar de rioolzuivering maar zakt via kleine gaatjes in een aparte rioolbuis langzaam de bodem in. Als het extreem hard regent, vangen we dit water op in zogeheten wadi’s in het Gouwepark die we gaan aanleggen. Wadi’s zijn lager gelegen delen die we kunnen gebruiken om water tijdelijk te bergen. Op deze manier ontlasten we het riool, voorkomen we dat straten blank komen te staan en gaat er meer schoon hemelwater direct terug de bodem in.

Nieuwe inrichting van het groen en vernieuwde bestrating

Om het riool te kunnen vervangen moeten we grote delen van de bestrating en mogelijk groen verwijderen. Dit was dan ook een goed moment om na te denken over een nieuwe indeling. Dit hebben we als gemeente niet alleen gedaan maar samen met u: bewoners van de wijk Koolhof. In 2020 bent u uitgenodigd om een digitale enquête in te vullen. Hierin heeft u ons kunnen vertellen wat u echt belangrijk vindt in de wijk en wat uw ideeën zijn voor de wijk.

Schetsontwerp en inspraakavonden

Op basis van de input die we hebben ontvangen in de digitale enquête is er een schetsontwerp voor de wijk Koolhof gemaakt. Dit ontwerp is met de wijkraad besproken en tijdens drie inspraakavonden in december 2022 aan de inwoners van de wijk gepresenteerd. Tijdens deze avonden was het doel om samen keuzes te maken. Keuzes voor de bomen, beplanting en bestrating die we gaan vernieuwen in de wijk. Maar dat is niet het enige wat we hebben gedaan. We hebben ook hele waardevolle feedback gekregen van alle aanwezigen en samen hebben we een goed gesprek gevoerd. Op basis van de feedback en suggesties die zijn gegeven gaan we als gemeente terug naar de tekentafel om het schetsontwerp te herzien.

Vervolgstappen

Met alle feedback en suggesties die we hebben ontvangen gaan we aan de slag. We gaan terug naar de tekentafel om te kijken welke feedback we kunnen verwerken en welke suggesties we kunnen meenemen in een nieuw schetsontwerp. Zodra dit is uitgezocht volgt er een nieuw schetsontwerp wat we graag weer presenteren aan de inwoners van de wijk Koolhof. Wanneer dit gaat plaatsvinden weten we nog niet, we houden u op de hoogte via deze projectpagina. Heeft u in de tussentijd vragen hierover? Vul dan gerust onderstaand contactformulier in.