Functie

 • Wethouder zorg, onderwijs, kunst en cultuur
 • 3e locoburgemeester

Portefeuille

 • Zorg & Onderwijs, Kunst & Cultuur

Taken

 • Profielfoto Wethouder Riny van Rimsum
  Een gezonde lokale economie
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Participatiewet, beleid en uitvoering
 • Een zorgzame en veilige gemeente
  • Wmo, beleid en uitvoering
  • Vrijwilligerswerk en mantelzorg
  • Jeugd en jongeren, ouderen
  • Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
  • Algemene gehandicaptenzorg
  • Volksgezondheid
  • Zorg
 • Kunst en cultuur
  • Openbare bibliotheek
  • Cultuur en Kunst (incl. De Wieger en Cultuurcentrum)
  • Monumenten en archeologie
 • Onderwijs
  • Lokaal onderwijsbeleid en passend onderwijs
  • Leerlingenvervoer
  • Leerplicht
  • Volwasseneneducatie

Coördinerend uit raadsprogramma

 • Gezondheid

Nevenfuncties

 • Lid dagelijks en algemeen bestuur GR Peelgemeenten
 • Lid algemeen bestuur GGD Brabant-Zuidoost
 • Lid bestuurlijk overleg Beschermd Wonen en Wet Verplichte GGZ
 • Lid portefeuillehoudersoverleg 21VoordeJeugd Zuidoost-Brabant
 • Deelnemer bestuurlijk overleg Taxbus
 • Deelnemer bestuurlijk overleg ROC ter AA
 • Lid algemeen bestuur Werkbedrijf Senzer
 • Lid Dagelijks bestuur Werkbedrijf Senzer
 • Voorzitter Jeugdfonds Sport&Cultuur Brabant
 • Voorzitter omroep Meierij

Deze nevenfuncties zijn onbezoldigd

 • Lid Raad van Toezicht Noordoost-Brabantse Bibliotheken

Deze nevenfuncties zijn bezoldigd