Foto burgemeester Greet Buter, gemeente Deurne

Het zijn roerige tijden op het wereldtoneel. Oorlogen, steekpartijen, schietincidenten. Het is van alle tijden, toch worden we er nu meer mee geconfronteerd. Deze onrust heeft impact op onze eigen samenleving, ook in ons eigen Deurne. Bij het volgen van het nieuws slaat mij de schrik soms om het hart. Ik wens ons samen toe dat we altijd de menselijke kant kunnen blijven zien, soms constateren dat we het niet eens zijn en worden, maar wel in gesprek weten te blijven.

Ook in onze gemeente staat het natuurlijk iedereen vrij om iets te vinden van de gemeente en de beslissingen die we nemen. U hoeft het niet altijd eens te zijn met wat u ziet of hoort. Er zijn ook verschillende manieren om dat kenbaar te maken. Gelukkig gebeurt dat ook regelmatig. Dat geeft ons de kans om – in situaties waarin dat kan – betere uitleg te geven en om van te leren. Wat we als gemeente niet kunnen en willen accepteren, zijn berichten of reacties die de grenzen van fatsoen overgaan. Schuttingtaal, het toewensen van nare ziektes of erger, bedreigingen. Het is gelukkig niet aan de orde van de dag, toch komt het nog wel eens voor. Zowel ambtenaren als collegeleden hebben hiermee te maken. U mag erop rekenen dat we daar een lijn trekken, onder andere door aangifte te doen van belediging of bedreiging als dat aan de orde is. Nogmaals: vragen en kritiek zijn van harte welkom, frustratie is te begrijpen, belediging en bedreiging kan niet.

Juist in roerige tijden is een thuis van belang. Dat brengt mij bij het lichtpuntje in onze eigen gemeente. Sinds vorige week is het Huis voor de samenleving zo ver klaar dat we er als burgemeester en wethouders samen met de ambtenaren weer volledig gebruik van kunnen maken. In de zaal waar de gemeenteraad gaat vergaderen, worden de laatste puntjes nog op de ‘i’ gezet. Daarom zijn de raadsvergaderingen nog heel even in het Cultuurcentrum. Natuurlijk is het weer even wennen, zijn er nog kleine dingen die nog wat aandacht vragen. Toch: het resultaat mag er zeker zijn. In het Huis is iedereen welkom. We proberen als gemeente zo open mogelijk te zijn en u als onze inwoner zo goed en zo snel mogelijk van een antwoord op uw vragen te voorzien.

Greet Buter