Het project Spoortunnel Binderendreef is gestart in 2016. In de eerste periode is een vormgevingsambitie vastgesteld en een overdrachtsdossier. ProRail heeft het overdrachtsdossier geaccepteerd en een aanbestedingsdossier opgesteld.

Vanwege een beroepsprocedure op het bestemmingsplan ligt het project stil tot de uitspraak van de Raad van State.

Planningsoverzicht

 1. Afgerond: Opstellen overdrachtsdossier onderdoorgang -

  Afgerond

 2. Afgerond: Onderzoek bodem, grondwater -

  Afgerond

 3. Afgerond: Onderzoek geluid, trillingen en ecologie -

  Afgerond

 4. Afgerond: Acceptatie overdrachtsdossier Prorail -

  Afgerond

 5. Afgerond: Ter inzagelegging ontwerpbestemmingplan -

  Afgerond

 6. Afgerond: Digitale bijeenkomsten -

  Afgerond

 7. Afgerond: Extra onderzoek naar aanleiding bestemmingsplanprocedure -

  Afgerond

 8. Afgerond: Vaststelling bestemmingsplan -

  Afgerond

 9. Afgerond: Voorbereidende werkzaamheden -

  Afgerond

 10. Nog te doen: Start aanbestedingsprocedure ProRail/spoortunnel

  Nog niet gestart

 11. Nog te doen: Gunning aanbesteding ProRail/Spoortunnel

  Nog niet gestart

 12. Nog te doen: Start voorbereidende werkzaamheden Spoortunnel

  Nog niet gestart

 13. Nog te doen: Start werkzaamheden Spoortunnel

  Nog niet gestart

 14. Nog te doen: Trein Vrije Periode -

  Nog niet gestart

 15. Nog te doen: Openstelling Spoortunnel

  Nog niet gestart