Uitgangspunten

 • Er zijn 2 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer en die zijn geschikt voor alle verkeer
 • De snelheid in de onderdoorgang is 50 km/u, deze snelheid geldt op de Binderendreef tussen de N270 en de rotonde bij de Industrieweg
 • In de onderdoorgang komt ook een tweerichtingen fietspad
 • ¬†Alle regenwater dat terecht komt in de onderdoorgang wordt opgevangen in een waterkelder en vervolgens verpompt naar riolering/oppervlakte water
 • De onderdoorgang wordt verlicht
 • Op de onderdoorgang worden beide sporen in het spoordek opgenomen, er komt geen uitbreiding van sporen
 • De sporen worden fysiek door hekwerk afgescheiden en niet toegankelijk gemaakt
 • Aan de noordzijde van het spoor sluit de onderdoorgang ongeveer ter hoogte van de weg Kleine Bottel weer op maaiveld aan
 • Aan de zuidzijde van het spoor sluit de onderdoorgang ongeveer 50 meter voor de rotonde Industrieweg weer op maaiveld aan
 • Op de zijwanden van de onderdoorgang en de scheiding tussen rijweg en fietspad wordt hekwerk geplaatst
 • De verbindingsweg/het fietspad tussen Textielstraat en Kleine Bottel wordt na realisatie van de onderdoorgang weer aangelegd
 • Bereikbaarheid van het trafogebouw van Enexis aan de zuidzijde van het spoor krijgt een nieuwe toegang via de weg Daalder en het parallelpad aan het spoor
 • Bomen en overig groen, die voor de aanleg van de onderdoorgang verwijderd moeten worden, worden gecompenseerd