Subsidieregeling aanleg groene daken

Ons klimaat verandert. Periodes met hoge temperaturen en langdurige droogte worden afgewisseld met extreme buien die overlast en schade veroorzaken. De gemeente Deurne wil zich wapenen tegen deze ontwikkeling en neemt maatregelen om de effecten tegen te gaan.

Ongeveer 70% van alle verharding (daken en bestrating) ligt op particulier terrein. Daarom kunt ook u een belangrijke bijdrage leveren. Om dit te stimuleren kunt u gebruik maken van een subsidie voor de aanleg van groene daken.

Wat is een groen dak?

Het regenwater van woningen en bedrijven wordt via de regenpijpen afgevoerd naar de riolering. In veel gevallen komt dit regenwater samen met het afvalwater in één riool bij elkaar en wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Bij een groen dak wordt het regenwater vastgehouden op het dak. Dit vermindert de druk op de riolering. Een groen dak bestaat uit een begroeiing (meestal met sedum) met daaronder een substraatlaag waarin regenwater wordt vastgehouden. Een groen dak werkt niet alleen bij stevige buien, het zorgt ook voor verkoeling op hete dagen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De toe te kennen subsidie voor de aanleg van een groen dak bedraagt € 25 per m2 dak met een maximum van € 3.500 per aanvraag. Deze subsidie kunt u aanvullen met een bijdrage van het waterschap.

Aanvragen subsidie

U vraagt de subsidie vóór het starten van de werkzaamheden aan. Kijk bij "voorwaarden subsidie groene daken" waar u rekening mee moet houden.

Gebruik voor het aanvragen van de subsidie onderstaand formulier. Hou bij de hand:

 • DigiD (of eHerkenning voor bedrijven)
 • Een situatietekening waarop is aangegeven: plattegrond / schets van de betreffende gebouwen, foto/schets van de huidige situatie en een ontwerptekening met de opbouw van het groen dak (deze voegt u toe aan de aanvraag)
 • Wanneer u geen eigenaar bent van het pand: een ondertekend machtigingsformulier waarin duidelijk is aangegeven dat u gemachtigd bent door de eigenaar/vereniging van eigenaren om deze subsidie aan te vragen

DigiDaanvragen subsidie groene daken

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier of heeft u een vraag over uw situatie? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0493 - 38 77 11 of via het contactformulier.

Voorwaarden subsidie groene daken

Waar moet u op letten?

Niet elk dak is geschikt voor de aanleg van een groen dak. De bestaande dakconstructie moet in staat zijn om het extra gewicht van een groen dak inclusief de waterberging te dragen. Het is daarom van belang om dit eerst constructief te laten beoordelen.

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

Uw pand moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw woning of bedrijfspand is vóór 1 juni 2015 gebouwd;
 • Het regenwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, niet zijnde drukriolering, en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

Waar moet uw voorziening aan voldoen?

Verder gelden de onderstaande voorwaarden:

 1. de werkzaamheden zijn nog niet gestart of uitgevoerd;
 2. het te realiseren groen dak ligt binnen de gemeente Deurne;
 3. er wordt tenminste 15 m2 groen dak aangelegd;
 4. de capaciteit van het groene dak is minimaal 25 liter water per m2 dakvlak;

De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van water bij hevige buien als de voorziening vol is.

Meer informatie

U kunt de subsidie voor de aanleg van groene daken aanvullen met een bijdrage van waterschap Aa en Maas. Het waterschap vergoedt een deel van de kosten tot een maximum van € 5.000.

Informatie over deze subsidie van het waterschap vind u op de website van het Waterschap Aa en Maas: https://www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie-klimaatbestendige-maatregelen/

Hoe gaat het verder?

Wij reageren binnen 4 tot 6 weken op uw aanvraag. Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst, de datum van ontvangst van een volledig ingevulde aanvraag is hierin leidend.

 • Bedraagt het toegekende subsidiebedrag minder dan € 2.000? Dan keren wij de subsidie zo snel mogelijk uit. U moet de uitgevoerde werkzaamheden achteraf op ons verzoek wel kunnen aantonen.
 • Bedraagt het toegekende subsidiebedrag meer dan € 2.000? Dan vindt uitkering van het subsidiebedrag plaats na afronding van de werkzaamheden. U dient de facturen van gebruikte materialen en een fotoverslag van de werkzaamheden in met het formulier 'Subsidievaststelling, verzoek".

Heeft u gevonden wat u zocht?