Als u in uw huishouden te maken heeft met een chronische ziekte of een medische beperking die zorgt voor extra restafval kunt u jaarlijks een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van de afvalstoffenheffing.

Voorwaarden

U kunt de tegemoetkoming aanvragen als u

 • in de gemeente Deurne staat ingeschreven
 • niet in een instelling woont
 • medische voorzieningen gebruikt die leiden tot onvermijdbaar medisch afval

Deze regeling geldt niet voor

 • ouders van kinderen die wegwerpluiers gebruiken zonder een medische indicatie
 • instellingen en ondernemingen

Medisch afval

Hieronder verstaan we afval als gevolg van een chronische ziekte of medische , bijvoorbeeld:
• incontinentiematerialen;
• materialen voor nierdialyse;
• stomamateriaal;
• plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en CAPD-
afval.

Geen medisch afval

Klein chemisch afval zoals medicijnen en materialen afkomstig uit het medicijnkastje, zoals (resten) hoestdrank, pillenstrips, injectienaalden zijn geen medisch afval.

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

 • de kosten voor 10 ledigingen restafval per jaar

De hoogte van de tegemoetkoming wordt gekoppeld aan het ledigingstarief van een 140 liter container voor restafval, geldend voor het desbetreffende kalenderjaar.

 • de kosten voor het aanvragen van een 2e restafvalcontainer

Als uw huidige container niet groot genoeg is voor uw extra (medisch) afval kunt u een extra container voor restafval aanvragen van 140 liter. De éénmalige extra kosten die u hiervoor betaalt worden door ons vergoed.

Bewijsstukken

U hoeft bij uw aanvraag geen stukken mee te sturen om te bewijzen dat u medische materialen gebruikt die zorgen voor extra restafval. Wel moet u deze bewijsstukken zelf goed bewaren. Denk hierbij aan

 • een factuur van de (online) apotheek
 • een overzicht van de ziektekostenverzekeraar
 • een aankoop- of pakbon van bijvoorbeeld een webshop

Op het bewijsstuk staat duidelijk leesbaar wat u heeft gekocht en de naam van diegene voor wie u het heeft gekocht. Het bewijsstuk is niet ouder dan drie maanden op het moment van de aanvraag.

Goed om te weten

 • Uw aanvraag geldt voor één (kalender)jaar. U moet dus elk jaar zelf een nieuwe aanvraag indienen. Doe dit vóór 1 december van elk jaar.
 • Geef wijzigingen in uw situatie direct aan ons door.

Heeft u gevonden wat u zocht?