Soms kunt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terugkrijgen. Bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de Belastingsamenwerking Oost- Brabant (BSOB).

Verhuizing altijd melden

Vertrek uit gemeente

Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen.

Verhuizen binnen gemeente

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen.

Onroerendezaakbelasting (OZB eigenaarsdeel)

Bent u op 1 januari eigenaar van een woning, dan krijgt u een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB), ook al bent u inmiddels verhuisd. U komt voor deze aanslag OZB (eigenaarsdeel) niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u na de verhuizing op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag onroerendezaakbelasting krijgt opgelegd. De notaris verrekent de onroerendezaakbelasting met de nieuwe eigenaar.

Bezwaarschrift ingediend

U heeft een bezwaarschrift ingediend en u heeft gelijk gekregen. U heeft dan recht op (gedeeltelijke) teruggave als u al betaald heeft. Het bedrag wat u terugkrijgt wordt door de BSOB of de gemeente teruggestort (afhankelijk van waar het bezwaarschrift is toegekend).

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), voert de heffingen en invorderingen op het gebied van gemeentelijke belastingen en waterschapsheffingen uit. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met de BSOB.

BSOB
Postbus 154
5340 AD  OSS

Telefoonnummer 088-55 10 000 (werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur)

Website: www.bs-ob.nl

In het digitaal loket op de website van de BSOB bekijkt en regelt u snel en eenvoudig de volgende zaken:

  • Aanslagen en andere post van BSOB bekijken
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigen of stopzetten
  • Betalingen raadplegen
  • Bezwaar maken
  • Hond aan-/ afmelden
  • Kwijtschelding aanvragen
  • Rekeningnummer wijzigen
  • Taxatieverslagen aanvragen

Inzage in het digitaal loket is persoonlijk, u heeft hiervoor wel DIGID nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?