Functie

 • Wethouder financiën, economie, duurzaamheid en vastgoed
 • 4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Financiën, Economie, Duurzaamheid & Vastgoed

  Taken

  • Foto wethouder Tom Oomen
   Een gezonde lokale economie
   • Ondernemerschap, bedrijven en industrie (en de daaraan gekoppelde ruimtelijke processen)
   • Ruimtelijke processen economie (bestemmingsplannen en vergunningen bedrijventerreinen)
  • Algemene inkomsten en uitgaven
   • Financiën
   • Belastingen en leges
  • Duurzaamheid
   • Klimaatadaptatie en biodiversiteit
   • Energietransitie
   • Circulaire economie
   • Duurzame samenleving (incl. global goals)
  • Goede voorzieningen
   • Maatschappelijke voorzieningen in de buurt
   • Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed
   • Onderwijshuisvesting

  Coördinerend uit raadsprogramma

  • Duurzaamheid

  Projecten

  • Zwembad
  • Perifere detailhandelsvestiging (PDV)

  Nevenfuncties

  • Lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten
  • Lid algemeen bestuur Werkbedrijf Senzer
  • Lid commissie van advies voor financiën Metropool Regio Eindhoven (MRE)
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie MRE
  • Plv. lid algemeen bestuur Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
  • Plv. lid algemeen bestuur BLINK
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Economie Metropool Regio Eindhoven (MRE)
  • Lid stuurgroep Innovatiehuis de Peel
  • Deelnemer bestuurlijk overleg passend onderwijs Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)
  • Taalcoach vrijwilliger bij de LEVgroep
  • Voorzitter stuurgroep Regionaal bedrijventerrein Brainport-Oost

  Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.