Functie

 • Wethouder financiën, economie, duurzaamheid en vastgoed
 • 4e locoburgemeester

Portefeuille

 • Financiën, Economie, Duurzaamheid & Vastgoed

Taken

 • Een gezonde lokale economie
  • Ondernemerschap, bedrijven en industrie (en de daaraan gekoppelde ruimtelijke processen)
  • Ruimtelijke processen economie (bestemmingsplannen en vergunningen bedrijventerreinen)
 • Algemene inkomsten en uitgaven
  • Financiën
  • Belastingen en leges
 • Duurzaamheid
  • Klimaatadaptatie
  • Energietransitie
  • Circulaire economie
  • Duurzame samenleving (incl. global goals)
 • Goede voorzieningen
  • Maatschappelijke voorzieningen in de buurt
  • Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed

Coördinerend uit raadsprogramma

 • Duurzaamheid

Projecten

 • Zwembad
 • Perifere detailhandelsvestiging (PDV)

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur GR Peelgemeenten
 • Lid algemeen bestuur Werkbedrijf Senzer
 • Lid commissie van advies voor financiën Metropool Regio Eindhoven (MRE)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Energietransitie MRE
 • Plv. lid algemeen bestuur Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
 • Plv. lid algemeen bestuur BLINK
 • Plv. lid dagelijks bestuur GR Peelgemeenten
 • Plv. lid dagelijks bestuur Werkbedrijf Senzer
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Economie Metropool Regio Eindhoven (MRE)
 • Lid stuurgroep Innovatiehuis de Peel

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.