De opkomst van de verkiezing voor het Europees Parlement in de gemeente Deurne is 36,18%. Dit is bijna 3% hoger dan 5 jaar geleden, toen was de opkomst 33,24%. U kunt de uitslagbestanden vinden bij pdf-documenten op deze pagina.

Ingevolge de Kieswet worden de processen-verbaal N10 (van de stembureaus) en de opgave N11 (totaaluitslag van de gemeente) openbaar gemaakt . Een papieren versie van de processen-verbaal N10 en de opgave N11 ligt ter inzage in het gemeentehuis. De ter inzagelegging duurt totdat over de toelating van de gekozenen is beslist. U kunt deze inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het maken van foto’s, kopieën of scans van de processen-verbaal is niet toegestaan.

Officiële uitslag Europees Parlement

In een openbare zitting - circa een week na de verkiezing - stelt de Kiesraad op basis van de processen-verbaal van de hoofdstembureaus de uitslag van de verkiezing vast. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van de Kiesraad. Het centraal stembureau stuurt een kopie van het proces-verbaal van de zitting over de verkiezingsuitslag naar de Tweede Kamer. Zie Kieswet art. Y 23.

Heeft u gevonden wat u zocht?