Op donderdag 16 maart heeft het gemeentelijk stembureau de definitieve verkiezingsuitslag en zetelverdeling vastgesteld.

Uitslag

Opkomstcijfers20232019
Aantal geldig op kandidaten gestemd15.34412.894
Aantal blanco stemmen7174
Aantal geldige stemmen15.41512.968
Aantal ongeldige stemmen3434
Aantal kiezers15.44913.002
Aantal kiesgerechtigden25.81425.495
Opkomstpercentage59,85 %51 %

Bijlagen proces-verbaal met de uitslag per stembureau

De processen-verbaal van de stembureaus