Uitslag verkiezingen Waterschap Aa en Maas 2019

De uitslag van de verkiezingen van de leden van Waterschap Aa en Maas zijn bekend. U kunt de bestanden vinden bij pdf-documenten.

Ingevolge de Kieswet worden de processen-verbaal N10 (van de stembureaus) en de opgave N11 (totaaluitslag van de gemeente) openbaar gemaakt .

Een papieren versie van de processen-verbaal N10 en de opgave N11 ligt ter inzage in het gemeentehuis. De ter inzagelegging duurt totdat over de toelating van de gekozenen is beslist. U kunt deze inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het maken van foto’s, kopieën of scans van de processen-verbaal is niet toegestaan.

Definitieve uitslagen Waterschap Aa en Maas

Op maandagochtend 25 maart 2019 stellen de centraal stembureaus van alle waterschappen in een openbare zitting de officiële uitslag van de verkiezingen per waterschap vast. Hierna plaatst de Kiesraad de uitslagen van de waterschapsverkiezingen op zijn website.

Heeft u gevonden wat u zocht?