Op donderdag 16 maart heeft het gemeentelijk stembureau de definitieve verkiezingsuitslag en zetelverdeling vastgesteld.

Uitslag

Opkomstcijfers20232019
Aantal geldig op kandidaten gestemd14.85411.964
Aantal blanco stemmen213406
Aantal geldige stemmen15.06712.370
Aantal ongeldige stemmen4653
Aantal kiezers15.11312.423
Aantal kiesgerechtigden26.96926.285
Opkomstpercentage56,04 %47,26 %

Bijlagen proces-verbaal met de uitslag per stembureau

De processen-verbaal van de stembureaus