Burgemeester Greet Buter
Burgemeester Greet Buter

Het vorige jaar sloot ik af met de mensen die voor Deurne van betekenis waren in 2021. Na een eerste week in het nieuwe jaar ben ik oprecht benieuwd naar hoe we op het jaar 2022, dat nog voor ons ligt, terug gaan kijken. Er dringt zich nog een gedachte op: wanneer ben je voor Deurne van betekenis? In ieder geval niet alleen wanneer je daarvoor in de spotlights staat.

In deze donkere tijd van vrieskou en veel buiten zijn, realiseer ik me dat mensen van betekenis soms heel dichtbij zijn. Onze mensen van de buitendienst zijn elke dag van betekenis. U kent ze waarschijnlijk niet bij naam, maar ziet ze veel bezig met het dagelijks onderhoud van onze gemeente. Maar dat is lang niet het enige. Na een toch wat rumoerige oudjaarsnacht, zorgen zij ervoor dat de gemeente er weer toonbaar uitziet – samen met Senzer en de aannemers van Deurne Doet ‘t. Verder hebben ze een heel belangrijke rol bij de gladheidsbestrijding. Alleen al in de eerste week van 2022 zijn ze er vier keer op uit gegaan om de wegen zo veilig mogelijk te maken. In 2021 reden ze maar liefst 9 (!) vrachtwagens met strooizout uit, in 25 uitrukken. Nu is de buitendienst druk met de snoei van bomen en struiken, ook voor de (verkeers)veiligheid.

Deze collega’s hebben veel contact met u als inwoners, ze zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij klachten en meldingen. Daar lossen ze er veel van op. Als inwoners een goed idee hebben, zijn zij het die helpen. Zo is Deurne Doet ‘t gestart in Vlierden met het vervangen van bomen langs de Vlierdenseweg, Pastoriestraat en Brouwhuisweg. Er worden 71 bomen geplant. Bewonerscollectief Samen Vlierden heeft daarbij het initiatief genomen om ook de gras- en plantvakken aan te pakken. Samen met bewoners is bekeken wat de beste invulling zou zijn en hoe het financieel te realiseren is.

Daarnaast is onze buitendienst actief als sporthalbeheerder, bereikbaar voor storingen, bijvoorbeeld aan de riolering, voor waterbeheer, voor het opruimen van autowrakken en illegale stortingen, het aanbrengen van verkeersdrempels en verkeersborden, omleidingsroutes, enzovoort. In het groen werden in 2021 ruim 5300 bomen gesnoeid, werd er 214 km aan (toeristische) routes gemaaid en wordt tweemaal per jaar 38.000 m2 aan hagen geknipt.

Zo zijn de 19 medewerkers van de buitendienst samen met hun collega’s van Senzer en de partners van Deurne Doet ‘t van grote betekenis voor ons mooie Deurne!

Greet Buter

Andere columns van de burgemeester